Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Håll ihop Botkyrka!

Frågan om kommundelning har åter dykt upp i den politiska debatten. Tullingepartiet, som fick ett mandat i valet, anser att Tullinge ska bilda egen kommun. Vänsterpartiet slår däremot vakt om hela Botkyrka och säger nej till en splittring av vår kommun.

Botkyrka är en kommun med stora olikheter. Det finns det tydliga klassmässiga skillnader mellan norra och södra Botkyrka. Medelinkomsten i Tullinge är mer än dubbelt så hög som i Fittja. Medan Tullinge hade cirka 3 procents arbetslöshet förra året var siffran cirka 10 procent i norra Botkyrka. I Tullinge bor man i bostadsrätt, radhus eller villa, i norra Botkyrka i stora hyreshus.

Vill minska klyftorna
Det är nog ingen övertolkning om man ser de påbörjade försöken att bryta ut Tullinge ur kommunen som en strävan att ”slippa” de delar av kommunen som uppfattas som ”problem”. Vänsterpartiet säger dock bestämt nej till kommundelning.

– Det är helt fel väg att gå, säger Vänsterpartiet Botkyrkas ordförande Johannes Bengtsson. Vi vill tvärtom hålla samman kommunen och minska klyftorna. Och Tullinge är viktigt för hela kommunen med sin närhet till det expanderande Flemingsberg.

Att Tullinge skulle känna på att bilda egen kommuner är en myt, menar Johannes.

– Det finns ett utjämningssystem som innebär att rikare kommuner för över pengar till fattigare. Tvärtemot vad många kanske tror tjänar alltså inte ens Tullingeborna på en kommundelning. En sammanhållen kommun innebär mindre byråkrati och lägre kostnader.

Ett annat påstående i debatten är att kommunen lyssnar mindre på Tullingeborna än på andra. Det menar Johannes är nonsens och pekar på att Tullinge är överrepresenterat bland kommunens förtroendevalda politiker och att valdeltagandet är betydligt högre än i exempelvis Alby och Fittja. Tullingebornas får inte heller någon sämre kommunal service.

Fördjupa demokratin
– Detta betyder dock inte att man har helt fel när om man som Tullingebo inte känner sig delaktig i demokratin säger Johannes. Detta är dock ett problem som gäller alla medborgare. Många beslut fattas på högre
nivå än tidigare och demokratins rörelseutrymme låses fast av stelbenta lagar om hur ekonomin ska skötas. Allt detta vill vi i Vänsterpartiet kämpa emot både på riksnivå och i kommunen.

Ett konkret exempel på försöken att fördjupa den lokala demokratin den årliga demokrativeckan som kom till efter ett förslag från Vänsterpartiet. Man hoppas också mycket på de dialogforum som just startat.

Trots att det är en fråga som diskuterats mycket på sistone är opinionen för en delning av Botkyrka svag i större delen av kommunen. Vänsterpartiet ser därför inga skäl för en kostsam folkomröstning. Skulle en folkomröstning ändå genomföras menar man att den måste vara öppen för alla Botkyrkabor, inte bara för dem som bor i Tullinge.

Bli medlem
Vänsterpartiet i Botkyrka vill alltså gå åt ett helt annat håll och hålla ihop kommunen istället. Exempelvis vill man förbättra kommunikationerna mellan kommundelarna genom en snabbspårväg. Man strävar också efter att boendeformerna i alla kommundelar blir mer blandade.

– Vårt mål är att minska sociala, ekonomiska och andra klyftor med solidaritet och samarbete mellan kommundelarna, understryker Johannes som uppmanar alla som är intresserade av Vänsterpartiets politik att bli medlemmar och vara med och påverka villkoren för sin egen vardag.

2 kommentarer till Håll ihop Botkyrka!

 • Att Botkyrka är en så bra kommun som vänsterpartiet säger är inte alls sant. Botkyrka är en kommun som har en alltför hög kommunal skatt i jämförelse till andra kommuner i länet. Att en stod del av Botkyrkas mark ägdes av en annan kommun (Stockholms kommun) är faktiskt en väldigt underlig sak. Hur kan man acceptera att en kommun äger en annans mars. Detta gjorde att Stockholms kommun, under 70-talet, byggde en enorm mängd familjebostäder i Botkyrka och placerade där hela den invandring som ägde rum då. Det innebar en segregering och dessutom en ackumulering av låginkomsttagare. Medan Stockholms norra kommuner bestod främst av höginkomsttagare och hade låg kommunalskatt, fick södra kommuner och i synnerhet Botkyrka, fattigare befolkning och högre skattesatser. Tullinge är en kommundel i Botkyrka som består av medelinkomsttagare och bidrar skattemässigt mer än andra delar av kommunen. Samtidigt har Tullinge får stå efter i mångt och mycket gentemot Tumba, trots att befolkningen i kommundelen är av samma storlek. I Tullinge ligger man efter när det gäller fysisk planering, trafikplanering, skola och social omsorg. Och vi kan inte glömma hur Tumba roffade åt sig Tullinge biblioteksbestånd, då Tullinge var tidigare kommunens mest centrala och försörjda bibliotek. Som man bäddar får man ligga. Tullingepartiet fick med en gång representation i fullmäktige strax efter sin konstitution. Det är inte alls svårt att begripa varför. Att de styrande i Botkyrka försöker med alla medel hindra Tullinges skilsmässa visar att Botkyrka drar stor ekonomisk nytta av Tullinge, men har inte visat sitt ansvar för att hålla en standard som är jämförbar i olika hänseenden med Tumba och andra kommundelar.

 • Några korta svar till J Rådmansson:

  Kommunalskatten i Botkyrka är bland de högre i länet, men strax under riksgenomsnittet. En sänkning skulle innebär nedskärningar i den kommunala verksamheten (skolor, äldreomsorg, bibliotek, vägunderhåll osv. osv.)

  Genom den s.k. Lex Bollmora gjordes det i slutet av 50-talet möjligt för en kommun (läs: Stockholms stad) att bygga bostäder i en annan kommun. Utan den lagändringen hade vi inte kunnat bygga bort bostadsbristen med det s.k. miljonprogrammet.

  Ingen ”placerade” någon, vare sig invandrare eller andra, i Botkyrka. Den sociala bostadssegregeringen är framförallt en resultat av klasskillnader och bekämpas genom en politik för minskande klyftor i samhället. Tyvärr går utvecklingen sedan lång tid i motsatt riktning, ytterligare pådriven av den borgerliga regeringens politik.

  Genom det kommunala skatteutjämningssystemt så bidrar inte Tullinges jämförelsevis bättre avlönade befolkning till just Botkyrkas ekonomi, det är givetvis helt rätt att den som tjänar mer bidrar med mer till den gemensamma välfärden.

  Tullinge är inte eftersatt jämfört med övriga kommundelar. Kommunen utredde detta för några år sedan och det gick inte att påvisa någon sådan skillnad. Kommunala investeringar görs efter behov och verierar över tid mellan kommundelarna.

  Vänsterpartiet menar att det är bättre både för Botkyrka som helhet som för Tullinge om vi håller ihop kommunen.

Kommentera

Twitter
Facebook
Arkiv