Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Vänsterpolitik förbättrar Botkyrkabornas miljö

DSC_0121rAtt bo i Botkyrka ska innebära en god livskvalitet, såväl för oss som är Botkyrkabor idag, som för kommande generationer. Därför jobbar vi mycket med miljöfrågor och har ambitiösa miljömål för kommunen. Under förra mandatperioden satte vi upp målen att Botkyrka kommun som organisation skulle vara fossilbränslefri senast 2015 (något vi kommer att klara, som första kommun i Sverige) och att Botkyrka som plats ska vara det senast 2030. År 2020 ska Botkyrka kommun som organisation även vara klimatneutral och som plats ska Botkyrka vara klimatneutral senast 2040. Det är högt ställda målsättningar, som kräver kreativa lösningar. För att klara av att övergå från bensin och diesel till bättre alternativ, inrättade vi en bilpool med miljöbilar. Det har lett till att vi för tredje året i rad har haft lägst klimatpåverkan från vår fordonsflotta av alla kommuner i Sverige – samtidigt som kommunanställda och Botkyrkabor får tillgång till biogasbilar eller elbilar via bilpoolen. Livet blir enklare för Botkyrkaborna idag och miljön sparas för kommande generationer. 

Ett annat aktuellt projekt handlar om att underlätta för kommuninvånare att investera i solenergi hemma. Kommunen har gjort en solkarta, där alla husägare kan se hur mycket sol som landar på ens tak varje år. På så sätt kan man ta reda på om det lönar sig att sätta upp solceller eller solfångare och därigenom spara både pengar och energi.

Miljöpolitik är en tydlig höger-vänsterfråga. Inte bara för att vänstern vill investera i en hållbar klimatomställning som ger arbetstillfällen och framtidstro, medan högern lämnar walk over till marknadskrafterna. Utan också för att vi ser hur klassamhället är direkt avgörande för vilken levnadsmiljö vi har. Vi som är miljonprogramsbor får ofta acceptera en nedsliten närmiljö och dålig luft, medan bättre bemedlade människor i rika delar av stan kan njuta av tysta och rena omgivningar runt villaområdet. Det är ingen slump att ett sådant projekt som Förbifart Stockholm går i tunnel under Ekerö, medan de som bor i Tensta och Akalla kommer ha motorvägen och avgaserna intill husknuten.

Vi vill bygga rena, sköna boendemiljöer i hela kommunen. Man ska inte behöva flytta från någon av våra stadsdelar för att ha det bra där man bor. Miljöpolitik handlar om livskvalitet. Ett bra, konkret exempel på det är det projekt som vårt kommunala bostadsbolag Botkyrkabyggen nu drar igång: TrädgårdsBo, som ger boende i Botkyrkabyggens miljonprogramslägenheter i till exempel Norsborg och Fittja möjlighet att anlägga en trädgård. Projektet startar nu under våren 2015.

Vänsterpolitik gör skillnad.

Fredrik Andersson
Storvreten-bo, ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka och ledamot i Botkyrka kommuns klimat- och planeringsberedning

2 kommentarer till Vänsterpolitik förbättrar Botkyrkabornas miljö

 • Det där är ju ren o skär lögn. V har gått med på att använda åkermarken vid Botkyrka kyrka och Tumba skog ska bebyggas. Det kallar jag inte att värna om miljön.

  • Skriver samma svar här som jag gjorde i Facebook-gruppen om Tumba skog, så att den finns tillgänglig:

   ”Angående V:s inställning till byggande. Det är knappast en miljöneutral handling att avstå från att bygga i ett samhälle som lider av alltmer akut bostadsbrist, med tillhörande trångboddhet. Det är ett hot mot människors livsmiljö och förhållanden. Självklart måste man väga alla dessa aspekter när man tar ställning till olika projekt.

   V tänker inte gå med på något bygge i Tumba skog som skulle ta hela skogen i anspråk, så som hävdas i beskrivningen av gruppen att detta projekt skulle göra. Men det är det heller ingen som har föreslagit. I uppdraget ingår att ingreppen i naturen inte får bli alltför långtgående. Eftersom det inte finns något konkret på bordet ännu så är det svårt att ta ställning till om man lyckas med det. Att pröva frågan är vi dock positiva till.

   Både vi i V och kommunmajoriteten som helhet har gärna en fortsatt dialog kring detta projekt med alla intresserade allteftersom processen har sin gång.”

Kommentera

Twitter
Facebook
Arkiv