Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Fortsatt rödgrönt samarbete med starkare vänsterprofil

Sedan valet 2006 har Botkyrka styrts av en politisk majoritet bestående av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är tre olika partier med delvis olika ideologisk och politisk profil (och ska så förbli!), men i kommunalpolitiken har vi i de allra flesta frågor dragit åt samma håll. Det har gett resultat för Botkyrkaborna och vi hoppas kunna fortsätta det rödgröna samarbetet med ett ännu starkare stöd från Botkyrkas väljare även nästa mandatperiod. Samtidigt har det betydelse hur rösterna fördelas mellan våra tre partier. Våra profilfrågor, ambitionsnivåer och långsiktiga mål är delvis olika. Det är du och alla andra väljare som med era röster bestämmer den rödgröna politikens inriktning under de följande fyra åren. Vi hoppas att du lägger din röst på Vänsterpartiet. Det är en röst för bl.a.:

 • Nej till vinstintressen i välfärden – stopp för privatiseringarna
 • Minskade klass- och könsklyftor
 • Mer demokrati, mindre marknad
 • Fred och alliansfrihet
 • Tillbakadragande av de svenska trupperna från Afghanistan
 • Konsekvent arbete mot rasism och främlingsfientlighet
 • Världens bästa välfärd – bygg ut den gemensamma sektorn
 • Offensiv klimat- och miljöpolitik
 • Kultur för alla
 • Lagstadgad rätt till heltid
 • Höjda löner för kvinnor
 • Värnande av den personliga integriteten – nej till övervakningssamhället
 • Solidarisk finansiering genom skatter i stället för privata försäkringar, välgörenhet och fattigvård
 • Ingen omvandling av hyresrätter till bostadsrätter – slå vakt om hyresrätten
 • Ingen privatisering av allmännyttans bostäder
 • Ökat bostadsbyggande med rimliga hyror
 • Försvar av kollektivavtalen och arbetsrätten mot EU:s och arbetsgivarnas angrepp
 • Mer makt och inflytande till dem som gör jobbet
 • Investeringsprogram för klimatomställning och jobb

Kommentera

Twitter
Facebook
Arkiv