Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Framtidens stad – framtidens hem

Vänsterpartiet anser att bostaden ska vara en social rättighet. Alla ska ha möjlighet att leva i en bra bostad till rimlig kostnad. Alla bostadsområden ska vara attraktiva och levande miljöer. Detta kräver en offensiv och långsiktig bostadspolitik på både lokal och nationell nivå. Den borgerliga regeringen har smitit från sitt bostadspolitiska ansvar. Alldeles för få bostäder byggs och de som byggs är ofta för dyra att köpa eller hyra. Ungdomar tvingas bo kvar hemma eller flytta runt på andra- och tredjehandskontrakt. Det krävs en statlig bostadspolitik som stimulerar byggandet, särskilt av hyresrätter, och som ger stöd till upprustning och energieffektivisering inte minst av miljonprogramsområdena.

Vänsterpartiet vill att Botkyrkas ungdomar ska kunna bo kvar i kommunen och att fler ska kunna välja Botkyrka som sin hemort. Det kräver att det byggs fler hyresrätter, särskilt i de kommundelar som i dag domineras av bostadsrätter och villor. Det framtida bostadsbyggandet ska framför allt ske genom förtätning av existerande bostadsområden med goda möjligheter till kollektivtrafik. Det möjliggör klimatsmarta lösningar och hjälper till att skapa levande stadsmiljöer. Vänsterpartiet vill att Botkyrkabyggen ska bli ett föredöme som hyresvärd när det gäller hög standard till rimliga kostnader, miljötänkande, hyresgästinflytande och socialt ansvar.

Vi slår vakt om allmännyttan och säger nej till privatisering och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter. Vänsterpartiet var det enda parti som konsekvent och från första stund gick emot utförsäljningen av Albyberget. Vi menar att den var ett stort misstag som skadade både kommunen och medborgarnas tilltro till den politiska demokratin.

Utvecklandet av våra bostadsområden måste i större utsträckning präglas av helhetssyn och långsiktighet. Boende, kultur, kommersiellt utbud, offentlig service och kollektivtrafik måste integreras på ett bättre sätt för att skapa levande stadsmiljöer där människor trivs och vill stanna. De boende i våra kommundelar måste ha möjlighet att delta i planeringen av sina områden.

Vi har flera förslag på hur man skulle kunna utveckla våra kommundelar. Mellan Alby och Hallunda vill vi se en överdäckning av motorvägen. Det skulle tillsammans med det enastående värdefulla läget vid porten till Stockholm kunna öppna oerhörda arkitektoniska, stadsbyggnadsmässiga och ekonomiska utvecklingsmöjligheter. I Alby har hundratals invånare deltagit i arbetet med en ny stadsbyggnadsidé, som bland annat innebär fler bostäder och en mer levande stadsmiljö. Den vill vi arbeta för att förverkliga under kommande mandatperiod. I Fittja har de första nya bostäderna på 40 år nyligen färdigställts, och det var framförallt familjer och personer som redan bodde i kommunen som flyttade in i dem. Det visar att många vill bo kvar i Botkyrka, om man får möjlighet att byta boende när ens levnadsomständigheter förändras. Vi vill arbeta för att utvecklingsprogrammet för Fittja, som ett stort antal Fittjabor deltagit i att utforma, ska bli verklighet. I Norsborg har nya bostäder byggts och, precis som i Fittja, var efterfrågan på dessa stor. Vi ser ett behov av att utveckla Norsborgs centrum de kommande åren med fokus på att det ska bli en trygg och trivsam plats. Vi vill att Botkyrkabyggen ska utreda möjligheten att köpa och utveckla Norsborgs centrum. Vi vill att det ska byggas fler hyresrätter i kommunen – särskilt i de kommundelar där det finns få sådana. Vi vill arbeta för att det byggs fler hyresrätter och studentlägenheter i Tullinge. Grödingelandet bör även i fortsättningen behålla sin landsbygdskaraktär och ytterligare bostäder ska planeras i väl avgränsade områden med respekt för kulturlandskapet. Ökat och oplanerat permanentboende förstärker problemen med föroreningar till följd av otillräckliga avloppslösningar. En utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet i vissa områden, bl.a. Kagghamra, har påbörjats och ska slutföras under mandatperioden.

Vänsterpartiet arbetar för:

 • Att inga ytterligare privatiseringar av Botkyrkabyggens bestånd sker
 • Kraftigt ökat bostadsbyggande, särskilt av hyresrätter
 • Upprustning och förnyelse av kommunens bostadsområden
 • Utvecklandet av levande, klimatsmarta stadsmiljöer
 • Att alla centrum ska vara trevliga platser att vara på
 • Nya mötesplatser och torg
 • Överdäckning av motorvägen vid Alby/Hallunda
 • Att Botkyrkabyggen stärks som hyresvärd och bostadsproducent
 • Rimliga hyror som säkrar underhåll och renovering
 • Stärkt hyresgästinflytande
 • Kommunalt vatten och avlopp på Grödingelandet

Kommentera

Twitter
Facebook
Arkiv