Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Fritid för kreativitet, glädje och folkhälsa

Alla har rätt till en meningsfull fritid. Det ska inte vara förunnat några få med tjock plånbok att besöka kulturella evenemang eller ha ett roligt och utvecklande fritidsintresse. Det är särskilt viktigt att de barn och ungdomar som bor i kommunen har lika möjlighet att ta del av de olika verksamheter som erbjuds. Av det skälet har vi under den gångna mandatperioden halverat avgiften till kulturskolan för alla barn i kommunen, startat en ny fritidsklubb i Norsborg, snart öppnat en ny fritidsgård i Alby och byggt en skateboardpark i Tumba, för att nämna några exempel.

Idrott spelar en stor roll i många människors liv, något som har många positiva effekter. Fysiska aktiviteter på vår fritid är en stor del av folkhälsoarbetet i kommunen och det har en avgörande betydelse för vårt välbefinnande. Idrotten främjar också social integration. Därför är det viktigt att alla ges möjlighet att utöva idrott, oavsett ålder, klass, kön eller sexuell läggning. Tillgängligheten för idrottsaktiviteter för funktionsnedsatta och äldre är något som måste utvecklas ytterligare. Kommunen har ett ansvar att tillhandahålla bra idrottsanläggningar för idrottsföreningarna och samtidigt förse Botkyrkaborna med fler spontanidrottsplatser. Vi kan inte bara fokusera på de traditionella sporterna.

Det är viktigt att kommunen hänger med i utvecklingen med alternativa underlag såsom plast-is och konstgräs, dels för att kunna energieffektivisera och minska kostnaderna men även för att ha ett brett utbud av idrottsaktiviteter. För att föreningarna skall kunna utnyttja kommunens lokaler till fullo så krävs det att lokalavgifterna hålls nere. Botkyrkas badplatser och simhallar ska rustas upp, vara fräscha och tillgängliga.

Kommunen har ett ansvar för att öka jämställdheten inom idrotten. För Vänsterpartiet är det självklart att kommunen ska satsa lika mycket pengar på idrottande tjejer som på idrottande killar. Detta gäller även när det kommer till vilka tider i kommunens lokaler som tilldelas tjejer respektive killars idrottande.

Vänsterpartiet anser att det är kommunens uppgift att tillhandahålla lokaler för olika fritidsaktiviteter och att stimulera olika verksamheter. Vi menar att föreningsbidraget bör höjas så att föreningarna kan öka antalet aktiviteter och aktivera fler barn och ungdomar. Vi vill förbättra lokalsituationen för föreningslivet, t.ex. genom ett föreningshus i Fittja.

Vi har lyckats med målet att se till att det finns fritidsgårdar i alla våra kommundelar. I motsats till många andra kommuner har Botkyrka inte lagt ner någon fritidsgård under de senaste femton åren. Under den kommande mandatperioden kommer det att behövas ytterligare satsningar. Det finns ett stort värde i att unga har mötesplatser som möjliggör en aktiv och meningsfull fritid, där de får förverkliga sina egna idéer och har inflytande över verksamheten. Nyckeln till väl fungerande fritidsgårdar är att det finns personal med rätt utbildning, som ges förutsättningar att bygga goda relationer med de barn och ungdomar som besöker fritidsgården. Under den gångna mandatperioden har kommunen arbetat aktivt med att öka jämställdheten på fritidsgårdarna. Det arbetet vill vi utveckla. Fritidsgårdarna ska vara lika tillgängliga och välkomnande för tjejer som för killar.

Vänsterpartiet arbetar för:

  • Jämställdhet mellan tjejer och killar som idrottar
  • Upprustade och fräscha anläggningar och badplatser
  • Höjda föreningsbidrag
  • Ett föreningshus i Fittja

Kommentera

Twitter
Facebook
Arkiv