Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Jämlik hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården styrs av landstinget, inte av kommunen. Under de senaste åren har den moderatstyrda ledningen i landstinget genomfört flera tydliga försämringar. Deras så kallade ”vårdvalsmodell” har lett till ökad ojämlikhet. Den innebär i praktiken att resurser flyttats från vårdcentraler och patienter i Botkyrka till rika områden som Östermalm och Danderyd.

I landstinget har Vänsterpartiet föreslagit att det ska öppnas ett närsjukhus i Skärholmen och vi vill att resurserna inom hälso- och sjukvården ska fördelas efter behov. Vi vill att de nedlagda familjecentralerna i Botkyrka återigen ska öppnas och vi vill att barn- och ungdomspsykiatrin, som alliansen privatiserade, ska återtas i offentlig drift.

Vi vill ha en vård som det går att lita på – oavsett var i länet man bor, oberoende av hur tjock ens plånbok är, vilket språk man pratar eller vilket kön man har. En röst på Vänsterpartiet i landstingsvalet, är en röst för en jämlik och jämställd hälso- och sjukvårdspolitik.

Kommentera

Twitter
Facebook
Arkiv