Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Rätt till arbete

byggare litenArbetslösheten är ett av Sveriges största samhällsproblem. Den borgerliga regeringen har inte lyckats sänka arbetslösheten – tvärtom har den ökat. Högerns idé är att öka orättvisorna för att människor ska tvingas ut i arbete. Det fungerar inte. Jobben blir inte fler för att arbetslösa människor får det sämre ställt. Sänkningarna av a-kassan och den ökade otryggheten på arbetsmarknaden har inte gett fler arbetstillfällen, utan bara ökat ojämlikheten. Särskilt hårt har ungdomar drabbats.

I stället för arbetslöshet och ökade klyftor arbetar vi konkret för fler jobb och större trygghet i arbetslivet. Vår politik sätter upp full sysselsättning som det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi vill skapa jobb bland annat genom att investera i välfärden, bygga fler bostäder, rusta upp miljonprogramsområdena och bygga ut kollektivtrafiken. Vi vill satsa på vård, utbildning och kultur i stället för att sänka skatterna för de rikaste och vi vill investera i ny, grön teknik för att möta klimathotet. Det ger arbetstillfällen och stärker välfärden.
Makten över närings- och arbetsmarknadspolitiken ligger till stor del på statlig nivå, men vi har de senaste åren visat att det spelar roll vilka som styr i kommunen.

Vi har bland annat satsat på kommunala resursjobb som en väg från bidrag till fasta jobb, förstärkt yrkes- och studievägledning och sommarjobb till alla ungdomar.

Kommunen ska fortsätta att satsa på Komvux och folkbildningen. Kommunen ska tillsammans med övriga Södertörnskommuner, Arbetsförmedlingen, näringslivet och de fackliga organisationerna arbeta aktivt för att hitta och skapa arbetstillfällen, särskilt för ungdomar och nyanlända flyktingar. Företag som erbjuder sysselsättning och bidrar till kommunens utveckling ska ges goda möjligheter att etablera sig och växa i Botkyrka. Vi ska särskilt satsa på de kreativa näringarna och på de framväxande näringarna inom s.k. ”life science”, som rör forskning om medicin och hälsa, och inom miljöteknikområdet.

Vi måste bättre ta tillvara Botkyrkabornas unika kompetens. Här pratar vi världens alla språk och har internationella kontakter. Med tillväxtkontor och ”växthus” för företag ska kommunen underlätta för personer att ta steget att starta eget företag. Företagare ska uppleva att de får stöd och hjälp.

Vänsterpartiet arbetar för:

  • En ekonomisk politik som sätter sysselsättningen först och investerar för framtiden: Förskolor, skolor, äldreboenden, kommunikationer, osv.
  • Kraftsamling mot ungdomsarbetslösheten
  • Att kommunen fortsätter att ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingar
  • En aktiv arbetsmarknadspolitik tillsammans med övriga Södertörnskommuner, Arbetsförmedlingen, näringslivet och de fackliga organisationerna
  • Fortsatt satsning på Komvux och folkbildningen
  • Att Botkyrka ska bli ledande inom upplevelser och kreativa näringar
  • Att företag som bidrar till ökad sysselsättning och kommunens utveckling ska ges goda villkor och möjligheter att etablera sig

Kommentera

Twitter
Facebook
Arkiv