Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Vem bestämmer vad?

Kommunen: Ansvarar för det mesta av de gemensamma välfärdstjänsterna: förskola, skola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI, äldre- och handikappomsorg, hemtjänst, bibliotek, fritidsgårdar, föreningsbidrag, idrottsanläggningar, stöd till människor med sociala problem, försörjningsstöd m.m. Kommunen ansvarar också för vatten och avlopp och för planeringen av nya bostäder, industriområden, vägar m.m. Kommunens bolag Botkyrkabyggen hyr ut och producerar bostäder. Det mesta betalas genom kommunalskatten som kommunen själv (kommunfullmäktige) bestämmer storleken på. Därtill kommer statsbidrag och en utjämning av inkomster och utgifter mellan Sveriges kommuner.

Landstinget: Ansvarar i första hand för sjukvården (sjukhus, vårdcentraler m.m.) och för kollektivtrafiken (bussar, tunnelbana, pendeltåg). I Stockholms län är en stor del av landstingets verksamhet utlagd på privata företag. Verksamheten finansieras framför allt av landstingsskatten.

Staten: Bestämmer över socialförsäkringarna (sjukförsäkring, a-kassa m.m.), försvar, rättsväsende (domstolar, polis, fängelser), järnvägar, större vägar, universitet och högskolor, arbetsförmedling m.m. Riksdagen stiftar lagar, beslutar om statens utgifter och inkomster (skatter) samt avgör vilken regering vi ska ha. Regeringen styr landet utifrån riksdagens beslut.

Europeiska Unionen: Riksdagen har överfört beslutsmakt till EU, som bestämmer över de regler som styr den gemensamma europeiska ekonomin (regler för handel, arbetskraft m.m.), fiske, jordbruksstöd m.m. EU får genom det nya Lissabonfördraget ännu mer beslutsmakt på många politiska områden.

Kommentera

Twitter
Facebook
Arkiv