Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Vem får rösta i valen och i folkomröstningen?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen (Europaparlamentsval 25 maj, övriga val 14 september) . Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen (se nedan). Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer inför varje val automatiskt med i en röstlängd och får ett röstkort hemskickat med posten. Röstlängden är en lista som innehåller alla som har rösträtt.

Rösträtt till riksdagen. Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige (svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet).

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige. Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du antingen är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/ landstinget eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget eller är medborgare i något annat land än dem som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.
Rösträtt i Europaparlamentsvalet. Den 25 maj är det val till Europaparlamentet, där Sverige har 20 platser. Rösträtt har de som har rösträtt i riksdagsvalet (svenska medborgare), men också medborgare i andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige senast 30 dagar före valdagen och som anmäler till Länsstyrelsen att de vill rösta här. Man kan bara rösta i ett av EU:s medlemsländer.

Rösträtt i folkomröstning om kommundelning. Samtidigt med de andra valen den 14 september äger en lokal folkomröstning rum i Botkyrka kommun. Den gäller om kommundelen Tullinge ska brytas ut ur Botkyrka och bilda en egen kommun eller inte. Du har rösträtt i folkomröstningen enligt samma regler som gäller i kommunalvalet.

Kommentera

Twitter
Facebook
Arkiv