Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Uncategorized

1 2 3 10

Mats Einarsson om vinster i välfärden

Mats Einarsson skriver i veckans Dagens Samhälle om vinster i välfärden. Tidningens chefredaktör Mats Edman skrev i förra numret en krönika där han tipsade Socialdemokraterna om hur de ska ”bli av med vinstklådan före partikongressen 2013”. Den föreslagna lösningen är en ”etisk affärskod med skäliga spelregler för alla aktörer på den offentliga marknaden.”

Mats Einarsson svarar:

”Att uppemot 80 procent av svenskarna är emot att skattemedel går till privata vinster beror inte på olyckliga vårdskandaler eller illasinnade DN-artiklar. Det beror på att de räknat ut att om samma skattemedel ska gå både till verksamhet och till aktieutdelningar, så blir det mindre över till verksamheten. De gör sannolikt också det inte helt ogrundade antagandet att om ett privat vårdföretag kan öka vinsten genom att försämra verksamheten så kommer man att göra det (och det kommer inga etiska kontrakt i världen att ändra på.)

Mats Edman lanserar privata företag som en lösning på ett finansieringsproblem. Välfärden behöver nämligen tusentals miljarder i investeringar i framtiden. Men det är lugnt! ”Om de erbjuds rimlig avkastning, och politisk stabilitet (sic!), är seriöst kapital ingen bristvara”. Så bra! Det är bara det att det är samma skattebetalare som till slut ska stå för samma fioler oavsett vem som gör investeringen i skolhuset, äldreboendet eller järnvägssträckan. Räntorna (i regel högre för privata låntagare än för offentliga) ska betalas. Lånen ska amorteras. Och dessutom ska det seriösa kapitalet ha en ”rimlig” avkastning. (…)”

Hela debattartikeln finns att läsa här.

 

.

Paraguays president avsatt i statskupp

Fernando Lugo, Paraguays avsatte president

På fredagen den 22 juni, avsattes Paraguays president Fernando Lugo och högerpolitikern Federico Franco tillträdde som president i vad som inte kan beskrivas som annat än en statskupp. Här finns att läsa en bakgrund till händelsen.

Du som vill protestera mot kuppen och uttrycka ditt stöd för demokratin i Paraguay, kan skriva på denna namninsamling.

 

 

Mats Einarsson kommenterar beslutet att sälja 1000 lägenheter i Alby

”Så beslutades idag, trots protester från hyresgästerna, att sälja ut 1 000 av Botkyrkabyggens lägenheter i Alby till ett privat fastighetsbolag. Med röstsiffrorna 55 mot 4, gick fullmäktige emot de nära 3 000 hyresgäster som via Hyresgästföreningens enkät sagt att de vill bo kvar i Botkyrkabyggen, de ca 800 personer som velat visa sitt ställningstagande via våra protestlistor och de många människor som engagerat sig för att få vara med i processen, bli informerade och få göra sin röst hörd. (…)”

Läs hela inlägget här.

 

Vi föreslår en återremiss av Botkyrkabyggenärendet

Igår kväll deltog omkring 250 hyresgäster från Alby i ett möte som Hyresgästföreningen arrangerade i området. Mötet syftade till att hyresgästerna skulle få en möjlighet att ställa frågor till kommunpolitikerna om den planerade utförsäljningen av 1 000 av Botkyrkabyggens lägenheter i Alby. De politiker som närvarade var Katarina Berggren (S), Bosse Johansson (S) och Nooshi Dadgostar (V), ledamot i Botkyrkabyggens styrelse.

– Jag är glad att Hyresgästföreningen ordnade mötet. De många frågorna och den stora upprördheten bland hyresgästerna visade på behovet att beslutsfattarna pratar med dem som berörs av beslutet. Men dialogen borde egentligen ha inletts för länge sedan, och på initiativ av de politiker som vill sälja ut, säger Nooshi Dadgostar.

Vänsterpartiet kommer under torsdagens debatt i kommunfullmäktige att yrka på att ärendet återremitteras.

– Jag är vanligtvis stolt över att Botkyrka är en kommun med höga ambitioner när det gäller dialog, delaktighet och demokrati. Därför är jag besviken på att så inte har varit fallet kring den här frågan. Men trots knapphändig information från kommunen och bolaget, har människor själva tagit initiativ till möten och försökt göra sig hörda. Vi vill ge kommunfullmäktige en möjlighet att stanna upp och lyssna på vad Albyborna har att säga. Därför kommer vi att yrka på att ärendet återremitteras imorgon, säger Mats Einarsson (V), gruppledare för Vänsterpartiet Botkyrka.

Kommunfullmäktigedebatten om försäljningen startar klockan 09.00 imorgon, på Hallunda Folkets Hus. Allmänheten är välkommen att komma och lyssna.

Beslutsunderlagen finns att läsa på kommunens hemsida: http://botkyrka.se/Nmndprotokoll/2012-06-04%20Kommunstyrelsen%20-%20handlingar%20-%20del%201.pdf

 

Lyssna på hyresgästerna!

Igår kväll arrangerade Hyresgästföreningen ett offentligt möte på Kvarnhagskolan, i syfte att ge Albyborna en möjlighet att ställa frågor till beslutsfattarna om den planerade försäljningen av 1000 av Botkyrkabyggens lägenheter. Mötet blev mer än fullsatt – de uppskattningsvis 250-300 deltagarna fick trängas i lokalen. De politiker som närvarade var Katarina Berggren (S), kommunstyrelseordförande, Bosse Johansson (S), ordförande för Botkyrkabyggen, och Nooshi Dadgostar (V), som är vår ledamot i Botkyrkabyggens styrelse.

Hyresgästerna, som hade kommit för att få svar på sina frågor om vad som ska hända med deras bostäder, var upprörda över processen kring försäljningen. Många frågade om varför de inte informerats och involverats i beslutet. Kritiken mot att kommunen inte hade kallat till dialogmöte i god tid, var hård. En kvinna sa: ”Vi känner oss som en skock får. Det är som om ni tror att vi är dumma, bara för att vi bor i Alby”. En fråga som ställdes flera gånger, var vilka fastigheter det är som kommer att säljas, och hur kommunen kan garantera att en ny ägare kommer att ta ansvar för upprustning och sociala hänsyn. Många lämnade mötet efter någon timma, och sade att ”de lyssnar ju ändå inte på oss”. Flera gånger ställdes frågan: ”finns det något sätt för oss att påverka?”. Terje Gunnarsson från Hyresgästföreningen, som var moderator för diskussionen, frågade mötesdeltagarna hur många som ville byta till en privat hyresvärd – endast en person räckte upp handen.

Hyresgästföreningen skickade i april ut en enkät till Botkyrkabyggens hyresgäster, med en enkät där de frågade om man vill bo kvar hos Botkyrkabyggen eller om man vill att lägenheten ska säljas till en privat värd. Av de hittills inkomna 3 000 svaren, framgår det att 94%  vill bo kvar i allmännyttan.

Det är tydligt vad de berörda hyresgästerna tycker om försäljningen. Frågan är nu om de övriga partierna i kommunfullmäktige är villiga att lyssna på Albyborna?

Imorgon klockan 09.00 startar debatten på kommunfullmäktige i Hallunda Folkets Hus. Allmänheten har rätt till och är välkomna att vara där som åhörare. För den som inte kan vara på plats, går debatten också att se via web-tv, direktsänt eller i efterhand.

 

Stor majoritet av hyresgästerna vill att Botkyrkabyggen behåller lägenheterna

När Botkyrkabyggens styrelse beslutade om att de ville sälja ut 1000 av sina lägenheter, skickade Hyresgästföreningen ut en enkät till Botkyrkabyggens hyresgäster, där de frågade hur de ställer sig till en försäljning. Av de nära 3 000 personer som har hittills har svarat på enkäten, vill 94% att lägenheterna ska behållas i allmännyttans ägo.
– Det här är ett tydligt besked från hyresgästerna, som politikerna bör ta på allvar. Om man säljer, gör man det mot de boendes vilja, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem.
Vänsterpartiet har under de senaste veckorna varit ute i bostadsområden och talat med de boende om planerna på utförsäljning.
– Jag blir faktiskt inte förvånad över det stora motståndet. Det stämmer med den bild vi har fått när vi har varit ute och pratat med Botkyrkabor. Många berättar att de inte fått någon information från Botkyrkabyggen eller från kommunen, och de är oroliga för vad som ska hända med deras lägenheter på sikt om de säljs till en privat värd, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet Botkyrka.
Hyresgästföreningen anser att det finns stora risker med försäljningen.
– De pengar man får in genom att sälja ut 1000 lägenheter är en droppe i havet om man ska upprusta alla lägenheter på en gång. Det löser inga problem, men riskerar att skapa nya. Vad är det som säger att en privat fastighetsägare kommer att satsa de miljoner som krävs för att renovera de lägenheter som kommunen vill sälja? Vi ser en stor risk för att det här beslutet på sikt kommer att leda till problem – därför vill vi att politikerna lyssnar på hyresgästerna och tänker om, säger Simon Safari.
Den 4/6 2012 hade 2961 personer besvarat Hyresgästföreningens enkät. 176 personer svarade att de tycker att lägenheterna bör säljas. Det slutgiltiga resultatet av enkäten kommer att sammanställas inför kommunfullmäktige den 14 juni, då beslut fattas i frågan om försäljning.
.

Ikväll fattar kommunstyrelsen beslut om att sälja 1000 lägenheter – Vänsterpartiet reserverar sig

Botkyrkabyggen har som bekant hemställt till kommunfullmäktige om att få sälja ut 1000 lägenheter ur sitt bestånd. Ikväll fattas beslut i kommunstyrelsen i frågan. Vänsterpartiet kommer att reservera sig emot beslutet.

– Försäljningen innebär sociala risker, samtidigt som inga reella resurser tillförs bostadsområdet. Vi tycker att risken att kortsiktiga vinstintressen går före de boendes intressen väger tyngre än argumenten för en försäljning. Försäljningen genomförs dessutom utan att man fört någon dialog med Botkyrkabyggens hyresgäster. Därför kommer vi att rösta nej till utförsäljningen, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet Botkyrka.

Läs mer om frågan och Vänsterpartiets inställning här.
.

1 2 3 10
Twitter
Facebook
Arkiv