• Hem
  • Motioner, inter...
sida

Motioner, interpellationer, yrkanden och yttranden

Vänsterpartiet Botkyrka sitter i opposition under mandatperioden 2018-2022. På denna sida sammanställer vi alla de initiativ vi tar i de politiska församlingarna i Botkyrka kommun.

Kommunstyrelsen 2019-01-07

Särskilt yttrande, ärende 17 Samrådsyttrande över vägplan för trafikförbindelse Södertörn

Kommunfullmäktige 2018-12-18

Vänsterpartiets förslag till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022

Tekniska nämnden 2018-12-10

Särskilt yttrande, ärende 4 Konsekvenser av avbeställda uppdrag från nämnder

Utbildningsnämnden 2018-12-04

Yrkande om bordläggning, ärende 12 Godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, Lilla Edessa AB.

Kommunstyrelsen 2018-11-26

Yrkande om avslag, ärende 237 Utträde ur Mälardalsrådet

Särskilt yttrande, ärende 238 Slutredovisning av projektkonto 6216 – Förskolan Sörgården

Kommunfullmäktige 2018-11-22

Inlämnad interpellation till Bo Johansson (S), ordförande för Botkyrkabyggen AB, ”Framtiden för andelsägarlägenheter”. Besvaras i december.

Kommunstyrelsen 2018-10-26

Särskilt yttrande, ärende 210 Skattesats 2019

Särskilt yttrande, ärende 222 Utvärdering av Almedalen

Yrkande om avslag, ärende 227 Inrättande av arbetsgrupp om mer valmöjligheter i Botkyrkas hemtjänst

Kopiera länk