Vänsterpartiet Botkyrka

Välkommen till Vänsterpartiet!

Välkommen till Vänsterpartiet!

Stöd Fristadsfonden

För flyktingars rätt till asyl

Vårt ungdomsförbund

Vårt ungdomsförbund

Nooshi Dadgostar vald till vice partiledare

I helgen valde Vänsterpartiets nya partistyrelse Nooshi Dadgostar från Tumba till vice partiledare. Hon kommer därför att leda Vänsterpartiets valrörelse tillsammans med Jonas Sjöstedt.

– Det känns stort och roligt att ha blivit vald till vice ordförande och jag ser fram emot en valrörelse där vi pratar om hur vi gör Sverige till ett land som är bra för alla och inte bara de rikaste. Valet står mellan oss som vill bygga hyresrätter som människor har råd att bo i och högern som vill höja hyran och sänkan löner för vanligt folk, säger Nooshi Dadgostar.

Nooshi Dadgostar är uppvuxen i Göteborg men bor idag i Tumba, Botkyrka. Hon har varit lokalpolitiskt aktiv i Botkyrka kommun och var här bland annat engagerad i bostadsfrågor där hon var drivande i protesterna mot utförsäljningen av allmännyttan på Albyberget. Hon valdes in i riksdagen 2014.

Jonas Sjöstedt kommenterar valet av Nooshi Dadgostar:

– Det ska bli väldigt roligt att bedriva valrörelsen ihop med Nooshi och att arbeta tillsammans för att stärka Vänsterpartiet. Vi har arbetat ihop länge och kompletterar varandra väl.

Läs mer:

BotkyrkaDirekt: Tumbabon Nooshi leder Vänsterpartiet i valrörelsen
Mitt i Botkyrka: Tumbabon ska leda V:s valrörelse i Sverige
Svenska Dagbladet: Hon är ny vice ordförande i V

V-kritik mot Socialdemokraternas högersväng

Socialdemokraterna har i en artikel i Botkyrkadirekt öppnat för att samarbeta med högerpartier efter valet i september. Det är en utveckling som vi är starkt kritiska mot. Amra Bajric, ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka, uttalar sig i Botkyrkadirekt:

 

– Jag noterar att Ebba Östlin (S) inte tydligt föredrar att samarbeta med Vänsterpartiet när Liberalerna ställer ultimatum om att V inte ska få ingå i majoriteten, säger Amra Bajric, nyvald ordförande för Vänsterpartiet i Botkyrka.

– Det innebär att vi har en situation liknande den i riksdagsvalet där en röst på Vänsterpartiet är det mest effektiva sättet att hålla borgarna borta från styret. V måste bli tillräckligt stort för att S inte ska vackla högerut, säger hon.

Hon framhåller att Vänsterpartiet har vuxit kraftigt medlemsmässigt de senaste åren.

– Vi har goda förutsättningar att göra ett bra val i september. Det krävs fler mandat för Vänsterpartiet för att ett rödblått styre som inte behöver ta hänsyn till V ska kunna uteslutas, säger Amra Bajric.

Läs hela artikeln!

Mats Einarsson och Kerstin Amelin toppar V-lista

På Vänsterpartiets årsmöte i Hallunda i lördags beslutades om partiets lista i valet till kommunfullmäktige i september. Listan toppas av Mats Einarsson och Kerstin Amelin som båda har stor erfarenhet från politiska uppdrag i kommunen.

– Jag är glad över att ha fått förnyat förtroende att toppa Vänsterpartiets lista. Jag gläds också åt att listan har växt jämfört med valet 2014, från 29 namn till 41. Vi är ett parti som lockar allt fler, säger Mats Einarsson.

– Vänsterpartiet går till val på en politik som ska göra samhället mer jämlikt. I Botkyrka vill vi prioritera att förbättra kommunalanställdas arbetsvillkor. Lågavlönade ska få bättre betalt. Vi vill också plocka bort karensdagen för alla som arbetar inom förskolan. Det är inte rättvist att personal som lätt smittas av sjukdom på jobbet ska drabbas av en karensdag när de behöver vara hemma, säger Kerstin Amelin.

Mats Einarsson är idag kommunalråd och ordförande i socialnämnden. Kerstin Amelin är vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden och har även uppdrag i samhällsbyggnadsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt i Botkyrkabyggens styrelse.

Vänsterpartiet har idag fem mandat i kommunfullmäktige men vi siktar såklart på att växa med flera mandat, både genom ett bra valresultat och genom att antalet platser i fullmäktige totalt sett kommer att öka från 61 till 75 mandat.

Vänsterpartiets lista i kommunfullmäktigevalet i sin helhet:

 1. Mats Einarsson, 58, Tumba
 2. Kerstin Amelin, 54, Tullinge
 3. Yrsa Rasmussen, 29, Alby
 4. Bekir Uzunel, 53, Tullinge
 5. Pia Carlsson, 68, Fittja
 6. Ronnie Anderson, 68, Skäcklinge
 7. Marit Normasdotter, 52, Alby
 8. Monica Brundin, 60, Slagsta
 9. Hampus Byström, 27, Alby
 10. Therese Karlsson, 37, Tuna
 11. Björn Pettersson, 35, Storvreten
 12. Andrea Molin Storbjörk, 41, Vårsta
 13. Fredrik Andersson, 28, Tumba
 14. Erik Jon-And, 44, Hallunda
 15. Anna Kristoffersson, 45, Riksten
 16. Nooshi Dadgostar, 32, Tumba
 17. Haider Raja, 66, Norsborg
 18. Kajsa Wingert, 52, Uttran
 19. Esmaeil Rabizadeh, 58, Tullinge
 20. Erdal Kan, 28, Hallunda
 21. Hannah Amelin, 18, Tullinge
 22. Juan Guzman, 44, Hallunda
 23. Elias L Larsson, 33, Tumba
 24. Hanna Cederin, 29, Alby
 25. Jenny Karinsdotter, 30, Tullinge
 26. Daniel Söderström Berglund, 30, Storvreten
 27. Amra Bajric, 29, Alby
 28. Folke Olsson, 88, Slagsta
 29. Anne-Li Lehnberg, 36, Fittja
 30. Paul Haarla, 64, Alby
 31. Anders Pemer, 49, Vårsta
 32. Samira Österberg, 62, Tullinge
 33. Monica Einarsson, 53, Tumba
 34. Rose-Marie Holmgren, 80, Grödinge
 35. Nahom Endale, 31, Storvreten
 36. Emma Flodqvist, 27, Tullinge
 37. Ann-Sofie Spångberg, 46, Tullinge
 38. Joakim Envall, 29, Alby
 39. Kerstin Rauserk, 53, Storvreten
 40. Mattias Olsson, 42, Alby
 41. Maximo Varela, 78, Alby

Amra Bajric ny ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka

Amra Bajric, 29 år från Alby, valdes på årsmötet i Hallunda i lördags till ny ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka. Amra arbetar som bibliotekarie i Alby och har även frilansat en del som skribent och debattör i tidningar som ETC och Arbetaren.

– Jag är stolt över att ha fått förtroendet att leda föreningen. Vi siktar både på en framgång i valet och på att partiet ska bli organisatoriskt ännu starkare det kommande året. Alla som vill kämpa för ett rättvisare Sverige är välkomna till oss, säger Amra Bajric.

Amra Bajric kommer alltså att leda Vänsterpartiet i den kommande valrörelsen. Vänsterpartiet har växt kraftigt i Botkyrka de senaste mandatperioderna och har dubbelt så många medlemmar idag jämfört med 2010. I år ser partiet ut att slå medlemsrekord.

– Det känns oerhört inspirerande att få chansen att företräda en rörelse som växer i kommunen. Känslan är att allt fler ser Vänsterpartiet som det alternativ som står för ökad jämlikhet när Socialdemokraterna och Miljöpartiet, åtminstone på riksplanet, glidit åt höger och vill samarbeta med nyliberala partier.

Styrelsen i sin helhet består av nio personer. Förutom Amra Bajric valdes Hannah Amelin (ledamot, nyval), Monica Brundin (ledamot, omval), Jenny Karinsdotter (ledamot, omval), Therese Karlsson (ledamot, nyval), Anne-Li Lehnberg (ledamot, nyval), Anders Pemer (ledamot, nyval), Erdal Kan (ersättare, nyval) och Elias L Larsson (ersättare, nyval) till styrelsen.

Kommunens plan för Hallunda och Norsborg

Ikväll sammanträder kommunfullmäktige i Botkyrka för första gången detta valår. Förutom svar på en hel del interpellationer, motioner och medborgarförslag behandlas flera andra viktiga ärenden. Däribland utvecklingsprogrammet för Hallunda-Norsborg som anger riktningen för såväl den sociala som fysiska utvecklingen som vi vill se i stadsdelen framöver.

Programmet har tagits fram efter en tids faktainsamlande och dialog med boende i stadsdelen. Tidigare har ett liknande arbete genomförts i Alby, Tullinge och Fittja.

– Det är centralt att vi skapar förutsättningar för mer jämlika uppväxtvillkor i våra stadsdelar. Även i Hallunda-Norsborg är det en prioriterad uppgift. Satsningar på jobb och utbildning är nyckeln och andelen ungdomar som fullföljer sin gymnasieutbildning ska öka, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet och vice ordförande i Botkyrka kommuns demokratiberedning.

Mats Einarsson och Kerstin Amelin.

I ärendet ges samtliga nämnder i uppdrag att återkomma med åtaganden om hur de kan bidra till att förverkliga ambitionerna i utvecklingsprogrammet. Samhällsbyggnadsnämnden har ett stort ansvar för platsens fysiska utveckling framöver.

– En utgångspunkt för arbetet med stadsplanering i Hallunda-Norsborg är att ta till vara de stora gröna värdena som finns på platsen. Närheten till Mälaren och till historiska miljöer som den kring Botkyrka kyrka måste tas tillvara, säger Kerstin Amelin, ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige och ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Vänsterpartiet anser att utvecklingen måste ske på ett sätt som är anpassat till de som bor i stadsdelen. För hyresgästerna i området har kommunala Botkyrkabyggen ett särskilt ansvar för att genomföra upprustningar på ett sätt som inte gör det för dyrt för de boende.

– Ingången i detta arbete måste vara att alla som idag bor i området ska kunna och vilja bo kvar. När vi ser förbättringar i siffrorna för den genomsnittliga levnadsstandarden i området så vill vi att den ska bero på att de boendes sociala villkor har förbättrats och inte genom så kallad gentrifiering. Det vill säga att vissa tvingas flytta medan bara människor med högre inkomster ska kunna flytta in. Utvecklingsprogrammets sociala fokus ger en bra grund för att det ska bli som vi vill, säger Kerstin Amelin som också sitter i Botkyrkabyggens styrelse.

Läs mer: Handlingarna i detta ärende finns på kommunens hemsida.

Höjd pensionsålder hårt slag mot Botkyrkabor

Igår träffade den socialdemokratiskt ledda regeringen en överenskommelse med högeralliansen om att höja åldern för när man kan gå i pension. Vänsterpartiet är motståndare till höjningen och vill istället prioritera förbättrade arbetsvillkor så att fler orkar med jobbet.

Fredrik Andersson och Amra Bajric, ordförande respektive vice ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka, skriver i en insändare i BotkyrkaDirekt om denna fråga:

”Såväl livslängd som hälsa skiljer sig kraftigt åt på olika platser i Stockholms län. De största skillnaderna återfinns vid en jämförelse av högutbildade i Danderyd och personer med kort utbildning som bor längs röda linjens södra hållplatser. Mellan dessa skiljer det 18 år i medellivslängd!

Det är mot denna bakgrund man ska se den socialdemokratiskt ledda regeringens nya pensionsuppgörelse med allianspartierna som innebär höjd ålder för när man kan gå i pension. Det är en överenskommelse som är anpassad efter de villkor som råder för de tjänstemän som ofta har betydligt bättre hälsa än exempelvis någon som jobbar natt inom vården.

Denna försämring kommer därför att slå hårt mot många Botkyrkabor. Ska inte även alla som har slitit hårt genom arbetslivet få möjlighet till en ordentlig tids pensionärsliv?”

Läs hela artikeln!

Läs även:

Dagens Nyheter: ”V-ledaren sågar pensionsuppgörelsen: Ökar ojämlikheten”
SVT Nyheter: ”Jonas Sjöstedt riktar skarp kritik mot pensionsuppgörelsen”

Nooshi Dadgostar tvåa på riksdagslistan

I lördags höll Vänsterpartiet Storstockholm valkonferens för att utse kandidaterna i nästa års riksdagsval. Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson från Tumba, fick förnyat förtroende och placerades på plats nummer två. I valet år 2014 fick Vänsterpartiet fem riksdagsledamöter från distriktet i Storstockholm.

Nooshi Dadgostar blev känd för en bredare allmänhet i samband med försäljningen av allmännyttiga lägenheter på Albyberget. Vänsterpartiet motsatte sig kraftfullt försäljningen.

– Runt om i landet ser vi hur Socialdemokraterna följer efter högerpartierna och säljer ut vår gemensamma allmännytta. Nu har vi chansen att få alla som vill se fler hyresrätter med rimliga hyror att välja Vänsterpartiet och en bostadsmarknad för alla, inte bara de som har råd. Jag är stolt och glad över att vara en del av den rörelsen, säger Nooshi Dadgostar (V).

Kerstin Amelin från Tullinge var den andra Botkyrkabon som placerade sig på listan. Kerstin röstades in på plats nummer 18.

Läs mer: Vänsterpartiet Storstockholms riksdagslista

Foto: Denny Lorentzen.

Marit Normasdotter: ”Botkyrka går före i miljöfrågorna”

I dagens budgetdebatt i kommunfullmäktige talade Marit Normasdotter (V) om arbetet i tekniska nämnden.

Ordförande, ledamöter, åhörare och webbtittare,

Vill börja med att säga att om jag hade kunnat skulle jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019–2021.

Marit Normasdotter (V)

Vi har stått inför stora utmaningar de senaste åren. En stor del av Botkyrkas fastighetsbestånd är byggt under miljonprogramsområdenas era. Och är nu i dåligt skick och är i stort behov av omfattande renoveringar eller rent av bytas ut. Detta ställer höga krav på Tekniska förvaltningen och det förutsätter djärva och innovativa beslut från politiken. Jag tycker denna budget ger oss förutsättningar till just det. Vi ska bland annat ta fram nya rutiner kring rivning av fastigheter där miljö och klimathänsyn står i första rummet.

Det har väl inte gått någon förbi att kommunens ekonomiska förutsättningar har varit ansträng det senaste året. Detta har resulterat i att alla nämnder och då också tekniska har fått ett sparbeting på 2%. Men med ett noggrant och välgenomtänkt arbete har vi skapat förutsättningar för att klara av det utan att tänja på kvaliteten på det vi producerar.

Men för att klara av alla utmaningar som vi står inför de kommande åren är jag glad att kommunfullmäktige idag kan ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden en tilläggsbudget för att bland annat kunna fullfölja VA-utbyggnaden i Sibble och Kagghamra. Och att vi äntligen ska få fart i dagvattenhanteringen i norra Botkyrka. Och en del andra projekt som är viktiga för att hålla en god kvalitet på Botkyrkas blå värden och ge förutsättningar för en tillfredställande lokalförsörjning.

I den här budgeten får även Tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen att ta fram en ny internhyresmodell. Detta för att skapa förutsättningar för att arbeta med lokaleffektivisering genom att skapa en lokalbank.

Kommunfullmäktige har gett Tekniska förvaltningen i uppdrag att bygga 13 nya förskolor. Detta har kommit igång och denna budget ger oss förutsättningar att fortsätta detta arbete. Vi får också uppdrag att bygga en ny gruppbostad, hela tiden med de högsta klimat- och miljökrav.

Botkyrka ska fortsätta att gå före när det kommer till miljö och klimat.

Marit Normasdotter

Pia Carlson: ”Kulturen kan lyfta en hel kommun”

I dagens budgetdebatt i kommunfullmäktige talade Pia Carlson (V) om kultur- och fritidsnämndens frågor.

Ordförande, fullmäktiges ledamöter,

Jag är övertygad om att kulturen kan lyfta en hel kommun. Kultur och idrottsaktiviteter bidrar med många olika värden. Ofta kanske man skulle kunna kalla dom för ”mjuka” värden då de inte alltid går att mäta i pengar. Det kan handla om hälsa, känsla av samhörighet, konstnärliga upplevelser eller bara möjlighet till en stunds förströelse. I Botkyrka har vi anledning att känna oss stolta över att under lång tid ha erkänt och satsat även på denna typ av värden.

Pia Carlson (V)

Men det finns också aspekter på kultursatsningar som är än mer påtagliga. När infrastruktur för konst byggs upp kan det bli en ovärderlig tillgång för de som bor i stadsdelen. Jag skulle särskilt vilja lyfta fram satsningen på konsthallen i Fittja, där jag själv bor, och som vi finansierar i och med vårt förslag till budget. Det är en satsning som kommer att förändra stadsbilden i Fittja. Baksidan av centrumanläggningen kommer att upplevas som tryggare med fler människor i rörelse, särskilt som även biblioteket ingår i dessa planer. Den fysiska utvecklingen i området stod still under många år och vi som bor i Fittja kommer, i och med denna satsning, förhoppningsvis kunna känna oss prioriterade. Framtiden finns i Fittja!

Detta står i kontrast till högerpartiernas förslag till budget. Samtliga föreslår neddragningar för kultur- och fritidsnämnden jämfört det rödgröna förslaget. Moderaterna är uttryckligen emot bygget av konsthallen och raljerar överhuvudtaget över alla satsningar på kulturen. Skillnaden mellan våra partier står klar. Medan kulturen avfärdas av Moderaterna, har den för oss en given plats i samhällsbygget.

Pia Carlson

Yrsa Rasmussen: ”Fyra miljoner till barnskötarnas löner”

I dagens budgetdebatt på kommunfullmäktige talade Yrsa Rasmussen (V) om de frågor som berör utbildningsnämnden.

Ordförande, fullmäktiges ledamöter,

I förskolorna och skolorna finns den största potentialen för att utjämna den ojämlikhet som finns i samhället. Det är här grunden för ett livslångt lärande läggs och det är vår uppgift att se till Botkyrkas barn och ungdomar får den bästa tänkbara starten på sina liv. Så länge det finns klassorättvisor så har skolorna en viktig uppgift i att lyfta de barn och ungdomar som till exempel saknar akademisk bakgrund i familjen. På denna punkt är Botkyrkas skolor också relativt framgångsrika. Det är också mycket glädjande att andelen niondeklassare som går vidare till gymnasiet har ökat det senaste året. Med det statliga bidrag som Vänsterpartiet tillsammans med regeringen har tagit fram kommer också arbetet med ökad jämlikhet i skolorna att förstärkas.

Yrsa Rasmussen (V)

Det finns fler satsningar att glädjas åt i den budget som vi föreslår. Jag arbetar själv som förskollärare på en förskola här i norra Botkyrka och kan se hur både jag själv och mina kollegor ofta får slita. Dessutom är särskilt barnskötarnas arbete undervärderat. Därför är den rödgröna satsningen på fyra miljoner kronor för att höja barnskötarnas löner välkommen. Och det är en fråga som har varit viktig för oss i Vänsterpartiet; inte minst är det viktigt att få fler att vilja utbilda sig och söka sig till arbete inom förskolan.

Det innebär inte att vi kommer att vara helt nöjda framöver. Förbättringar av löner och arbetsvillkor i såväl förskolan som skolan kommer att vara fortsatt viktiga. Vi kommer att återkomma med krav på fler förbättringar de kommande åren. Vi vänder oss också emot förslag om ökad lönespridning inom skolan som ibland dyker upp. Det är en politik som i stor utsträckning orsakar ökad personalomsättning när vissa grupper känner sig förfördelade och istället höjer sin egen lön genom att byta jobb. Vi vill satsa på hela vår personalstyrka.

På motståndarsidan i den här salen kan man minst sagt säga att det blandas och ges. Liberalerna lyfter fram sin satsning på utbildningsnämndens område och kritiserar den nivå som vi har landat på i vår budget. Vad ska ni då säga om era allianskollegors förslag, där Moderaterna plockar bort nästan 15 miljoner kronor från nämnden? Och Centerpartiet, som skär ner 32 miljoner kronor? Samsynen på den borgerliga sidan är obefintlig.

Vi vill ha en budget som ökar jämlikheten och som satsar på personalen med våra barns och ungdomars bästa i fokus. Därför yrkar jag bifall på det rödgröna förslaget till budget 2018.

Yrsa Rasmussen

Twitter

Facebook

Arkiv