Vänsterpartiet Botkyrka

Välkommen till Vänsterpartiet!

Välkommen till Vänsterpartiet!

Stöd Fristadsfonden

För flyktingars rätt till asyl

Vårt ungdomsförbund

Vårt ungdomsförbund

Delta i Sveriges största första maj-firande!

En vecka kvar! Då är det dags för Sveriges största 1 maj-demonstration där 10-15 000 personer förväntas delta. Nedan hittar du schemat för dagen som inleds vid La Mano-monumentet där vi minns de kamrater som stupade i kampen för Spaniens demokrati på 30-talet. 

La Mano (Katarinavägen)

09:30 Mötet öppnas – Carina Paulsson, LO-distriktet i Stockholms län
09.35 Vänsterns blåsorkester
09:45 Asociacion de Amigos de las Brigadas Internacionales, Seve Montero
09.50 LO-distriktet i Stockholms län, Marie Jokio
09:55 Stockholms Arbetarekommun, Johan Sjölander
10:00 Sånggruppen Extra Salt
10.05 Ung Vänster, Lena Eklund
10:10 SKP, Lennart Söderlund
10:15 Vänsterpartiet, Elena Karlström
10:20 Sånggruppen Extra Salt
10:25 Stockholms LS, Eero Carroll
10:30 SSU, Maria-Elsa Salvo
10:35 Avslutning Extra Salt – Internationalen

Här hittar du Vänsterpartiet Botkyrka vid uppställningen på Medborgarplatsen.

Medborgarplatsen

12:00 Samling
Cats & Dinosaurs, underhållning
Tal: Ann-Margarethe Livh, Vänsterpartiet i Stockholms stad
Tal: Saga Åkerman, Ung Vänster Storstockholm
Tal: Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet i landstinget
Tal: Carl Tjernell, VSF Stockholm
Tal: Konrad Hyltén, Handelsvänstern
13:00 Avmarsch

Kungsträdgården

13:30 Inledning
Sanna Carlstedt, underhållning
Tal: Erik Blohmé, VSF
Tal: Johan Engman, Kommunalvänstern
Tal: Mattias Fucik, Ung Vänster Storstockholm
Tal: Christina Höj Larsen, Vänsterpartiet
15:30 Konsert: Lilla Namo

Riksdagsledamot på besök: ”Botkyrka är verkligen en kommun att inspireras av”

Idag hade Botkyrka besök av Maj Karlsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, som bland annat ansvarar för frågor som berör arbetet mot mäns våld mot kvinnor. ”Botkyrka är verkligen en kommun att inspireras av i dessa frågor”, sa Maj efter besöket.

Totalt två sextiominuterspass, med föredragande representanter från olika delar av socialförvaltningen, hanns med. På det första passet berättade Anija Johansson och Mantha Kasagianni om Botkyrka kommuns omfattande förebyggande arbete mot våld. Det är insatser som drar igång redan i form av föräldrastöd och som lever vidare under barnens skolgång, bland annat genom arbetet med Mentors in violence prevention (MVP). MVP är en satsning som blivit uppmärksammad på nationell nivå, med både ministerbesök och besök av kungen.

Maj Karlsson och Mats Einarsson.

Under det andra passet diskuterades kommunens arbete med mottagning av kvinnor som utsatts för våld.

”Det har varit så intressant att höra om Botkyrkas arbete mot mäns våld mot kvinnor. Jag är helt lyrisk över arbetet med att på riktigt förebygga våld från småbarnsåren till vuxen ålder. Dessutom utifrån medborgarnas perspektiv och vilja. Jag hoppas att deras arbete kommer sprida sig över hela landet. Botkyrka är verkligen en kommun att inspireras av i dessa frågor”, sa Maj Karlsson efter sitt besök.

Värd för mötet var Mats Einarsson (V), kommunalråd och ordförande för socialnämnden.

Läs mer:

Södra Sidan: ”Botkyrka först i landet med MVP”

V vill utreda arbetstidsförkortning för kommunens städpersonal

I oktober förra året la Vänsterpartiet Botkyrka en motion om att utreda möjligheten att, med bibehållen lön, förkorta arbetstiden för kommunanställd städpersonal.

Marit Strand Pettersen (V)

Syftet är att skapa bättre arbetsvillkor för anställda i ett ofta tungt yrke och kunna ge fler Botkyrkabor möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden genom att på detta sätt dela på jobben.

– Vid andra projekt med förkortad arbetstid, som har genomförts runt om i Sverige, har personalen upplevt sig piggare och mindre stressade. Jobbet sliter mindre på kroppen om man kortar arbetstiden, säger Marit Strand Pettersen, Vänsterpartiets ledamot i tekniska nämnden, som bland annat har hand om kommunens städverksamhet.

Vid tekniska nämndens möte måndagen den 6 mars valde dock nämnden, inklusive S och MP, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Vänsterpartiet reserverade sig och beklagar beslutet men kommer att driva förslaget även i fullmäktige.

– Vi tycker att det här är en grupp som är viktiga att prioritera. En utredning är därför motiverad, så att vi kan ta reda på hur en satsning på arbetstidsförkortning bäst kan genomföras, säger Marit Strand Pettersen (V).

Kontakt:

Marit Strand Pettersen (V)
Ledamot i tekniska nämnden
[email protected]

Sverige borde ha stoppat kampanjmakare från AKP

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Botkyrkas styrelse, 2017-03-13.

Det turkiska partiet AKP kampanjar just nu i stora delar av Europa för att samla stöd bland den turkiska diasporan inför en folkomröstning om en grundlagsförändring i landet. Förändringen syftar till att stärka president Recep Tayyip Erdoğans makt i ett land som redan idag visar på mycket stora demokratiska brister. På senare tid har bland annat många företrädare för vänsterpartiet HDP fängslats i syfte att kväva organiseringen för kurdernas rättigheter i landet. Det finns en risk att Erdoğan, i och med en eventuell grundlagsförändring, i praktiken blir enväldig.

Igår söndag hölls ett möte på Fittjaskolan med AKP:s internationelle sekreterare Mehmet Mehdi Eker, en nyhet som nådde oss vid 17-tiden medan mötet pågick.

Vänsterpartiet Botkyrka är i första hand starkt kritiska till att AKP:s företrädare släpps in i landet för att kampanja, och menar att Sverige i likhet med Nederländerna och Tyskland borde ha försökt hindra dessa besök. Väl insläppta i Sverige menar vi att Fittjaskolan, liksom andra kommunala lokaler, är högst olämpliga platser för utländska partiers kampanjande för diktatur.

Vänsterpartiet Botkyrka vill uttrycka vår solidaritet med de fängslade HDP-politikerna i Turkiet och fördömer AKP:s försök att krossa den demokratiska oppositionen. Vidare krävs krafttag från Sveriges regering och EU i syfte att motverka Turkiets väg mot diktatur.

Ny styrelse i Vänsterpartiet Botkyrka

I lördags, den 11 februari, höll Vänsterpartiet Botkyrka årsmöte i Tumba. Många viktiga beslut fattades.

Bland annat beslutades om en ny verksamhetsplan, som syftar till att rusta och stärka föreningen både inför själva valkampanjen 2018 men också för en möjlig valframgång, där vi behöver bli fler och starkare för att ta mer plats. Vi utökade också styrelsen från fem till sju personer enligt följande:

Från vänster: Amra, Joakim, Björn, Monica, Fredrik, Anna och Jenny.

Fredrik Andersson, Tumba, ordförande, omval

Monica Brundin, Slagsta, ledamot, omval
Björn Pettersson, Storvreten, ledamot, omval
Anna Kristoffersson, Tullinge, ledamot, omval
Amra Bajric, Alby, ledamot, nyval

Jenny Karinsdotter, Tullinge, ersättare, nyval
Joakim Envall, Alby, ersättare, nyval

Vidare angavs i verksamhetsplanen att bostadspolitiken även fortsättningsvis kommer att vara en viktig prioritering för partiföreningen. Detta i kombination med att vi självklart kommer att delta i de centrala kampanjer som kommer att drivas 2017. I övrigt togs bland annat beslut om en medlemsenkät för att få mer kunskap om medlemmarnas möjlighet att delta i partiarbetet på olika sätt, samt om att vi ska arrangera minst en studiecirkel under året.

Styrelsen kommer att utbildas inom ramen för Partiföreningsskolan, en riksomfattande utbildningssatsning där alla landets partiföreningsstyrelser ingår. Den första träffen ägde rum redan i söndags.

V säger nej till Botkyrkabyggens ombildningsplaner

Botkyrkabyggen planerar att ombilda ännu fler hyresrätter till så kallade andelsägarlägenheter, rapporterar Södra Sidan. Totalt handlar det om omkring 200 lägenheter i Storvreten och på Eriksberg.

Vänsterpartiet i Botkyrka har hela tiden varit motståndare till ombildningar, därför att vi ser vikten av att det finns tillräckligt med hyresrätter som är betydligt mer tillgängliga. Ombildningarna kräver att köparen har ett betydande sparkapital på banken. På detta sätt kringgås den redan rekordlånga bostadskön till förmån för de med större ekonomiska resurser.

I artikeln i Södra Sidan uttalar sig Kerstin Amelin, Vänsterpartiets representant i Botkyrkabyggens styrelse:

Kerstin Amelin (V)

”I ett läge med bostadsbrist och brist på hyresrätter är det här helt fel prio”.

Under hela 2016 har Vänsterpartiet kampanjat för fler hyresrätter i Botkyrka. Det är en politisk prioritering som kommer att fortsätta under detta år, och säkerligen också under valåret 2018. En solidarisk bostadspolitik är central för Vänsterpartiet. En bostad är en rättighet, inte en vara på en marknad.

Läs mer:

”V motsätter sig ombildningarna i Storvreten”

”Svar till MP: Hyresrätten är den hållbara boformen”

”Allt fler köar – till allt färre hyresrätter”

Christina Höj Larsen besöker medlemsmöte

Den 25 januari samlas Vänsterpartiet Botkyrka till årets första medlemsmöte. Då kommer vi även att få trevligt besök i form av riksdagsledamoten Christina Höj Larsen.

Höj Larsen kommer ifrån Västernorrland och är Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson, där hon under senare år har synts flitigt i vårt försvar för en human svensk flyktingpolitik; läs till exempel denna debattartikel i tidningen Arbetet. Hon inleder mötet med ett föredrag.

Christina Höj Larsen (V)

Efter Christinas föredrag ska vi bland annat välja tre ombud till distriktets årskonferens, nominera till årskonferensen och genomföra ett par fyllnadsval till lediga nämndplatser.

Datum: 25 januari
Tid: 18:30
Plats: Partilokalen i Alby, Tingsvägen 17

För fler viktiga datum för årets första månader, se vårt kalendarium.

Uppdatering: Facebook-evenemanget för denna föreläsning.

Mats Einarsson i replik om hedersrelaterat våld

Faksimil från Södra Sidan 2016-12-09

Faksimil från Södra Sidan 2016-12-09

I det senaste numret av tidningen Södra Sidan skriver vårt kommunalråd Mats Einarsson om hedersrelaterat våld i en replik till Robert Stenqvist (SD):

Robert Stenqvist (SD) påstår i sin insändare att Botkyrka inte tar problemet med hedersrelaterat förtryck på allvar och att frågan är ”känslig”. Det är en felaktig beskrivning. Botkyrka är en av de kommuner som kan och gör mest.

Botkyrka har sedan många år en politiskt antagen strategi samt policy och riktlinjer mot hedersrelaterat våld och förtryck och kommunen har en särskild samordnare för dessa frågor. Arbetet utvecklades i ett projekt 2011-2014 och är nu en del av ordinarie verksamhet. Under projektet utbildades ca 1500 medarbetare på olika förvaltningar. Utbildningar genomförs sedan dess löpande, bl.a. för nyanställda. En spetskompetensgrupp med bl.a. socialsekreterare, lärare och skolsköterska har inrättats.

Botkyrka har vidare ett långsiktigt, förebyggande arbete tillsammans med föreningar och religiösa samfund och i form av föräldrautbildningar. Hedersproblematiken ingår i den våldsförebyggande verksamheten, där Mentors in Violence Prevention är en viktig del på några av våra grundskolor. Vi har stött kvinno- och tjejjourens arbete med metodmaterialet Lås upp och kommunen har ett avtal med Origo, Stockholms läns resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. För att bara nämna några av kommunens insatser.

Botkyrkas interkulturella förhållningssätt grundas i de mänskliga rättigheterna. I detta finns inget utrymme för att tolerera hedersrelaterat förtryck. Frågan är på inget sätt ”känslig”. Däremot är den, om vi bortser från det som är direkt brottsligt, komplex och den kräver kunskap. Det handlar om patriarkala och feodala strukturer med djupa rötter. Här finns mycket kvar att göra, men det behöver inte SD tala om för oss.

SD har inget genuint intresse av att bekämpa hederskulturen. De försöker bara utnyttja ett mycket reellt problem för att svartmåla invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet. Cynismen blir uppenbar när Stenqvist skriver att ”många av de som i dag utsätts för hedersförtryck skulle inte ens befinna sig i Sverige om SD:s politik hade gällt”. På vilket sätt hade de utsatta hjälpts av det?

Mats Einarsson (V)
Ordförande för socialnämnden

Julavslutning med historiskt tema

Igår kväll arrangerade vi en julavslutning för partiföreningens medlemmar. Träffen hade ett historiskt tema, med anledning av att såväl Vänsterpartiet nationellt som den lokala partiföreningen, firar hundraårsjubileum nästa år. Mats Einarsson berättade om sina studier av partiföreningens protokollsbok från åren 1917-1928. Utöver det var det julfika och trevligt sällskap under informella former som gällde.

Ett uppdaterat kalendarium med några av de viktigaste datumen för 2017 års första månader finns nu att läsa här. Mer tillkommer så småningom.

Foto: Yrsa Rasmussen.

Foto: Yrsa Rasmussen.

Twitter

Facebook

Arkiv