• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

Vänsterpartiet Botkyrkas budgetförslag

Vänsterpartiets budgetförslag för 2021

Mandatperioden 2018-2022

Motioner, interpellationer, yrkanden och yttranden

Vänsterpartiet Botkyrkas prioriterade frågor:

Fler hyresrätter med rimliga hyror

Höj lönerna för lågbetald välfärdspersonal – avskaffa karensdagen i förskolan

Låt fler Botkyrkabor vara med och bestämma

Vänsterpartiets politik för kommunen, landet och regionen kan du läsa mer om här:

Kommunalpolitiskt program – Vi bygger ett Botkyrka för alla!

Våra kandidater

Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste. Valplattform 2018.

Politik för jämlikhet. Landstingspolitiskt program.

Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste!

Vänsterpartiet vill tillsammans med andra goda krafter bygga ett demokratiskt samhälle som kännetecknas av medmänsklighet och solidaritet.

Vi vet att ett solidariskt samhälle är starkare än ett land där girigheten får råda. Därför kämpar vi för jämlikhet och jämställdhet, för en välfärd fri från vinstintressen.

Vi är ett socialistiskt och feministiskt parti. Ett starkt Vänsterparti är garanten för en konsekvent och tydlig politik mot klassorättvisor, rasism, diskriminering och könsförtryck.

Vill du veta mer om vad vi står för, kan du titta på vårt partiprogram. I vårt kommunpolitiska program för Botkyrka beskriver vi våra ambitioner, mål och förslag för nästa mandatperiod, men givetvis får inte allt plats och en del har vi kanske missat. Du är välkommen att höra av dig till oss om du har egna förslag eller vill veta mer om vår politik.

 

Kopiera länk