Vänsterpartiet Botkyrka

Välkommen till Vänsterpartiet!

Välkommen till Vänsterpartiet!

Stöd Fristadsfonden

För flyktingars rätt till asyl

Vårt ungdomsförbund

Vårt ungdomsförbund

Miljöpartiet bluffar om allmännyttan

Följande artikel är publicerad som replik till Ali Khalil (MP) i Svenska Dagbladet:

I sin debattartikel om införandet av så kallade andelsägarlägenheter bekymrar sig Ali Khalil, gruppledare för Miljöpartiet i Botkyrka, för risken för privatiseringar av allmännyttans bestånd. Det är en oro som vi delar. Därför är vi i Vänsterpartiet kraftiga motståndare till utförsäljningar av våra allmännyttiga hyresrätter.

Kerstin Amelin (V)

Detsamma kan dessvärre inte sägas om Miljöpartiet, som var ett av de partier som drev fram försäljningen av 1 300 allmännyttiga lägenheter på Albyberget 2013. Nyligen gjorde riskkapitalisten som köpte bostäderna ett klipp på nästan en miljard kronor när han sålde bostäderna vidare till det kontroversiella fastighetsbolaget D. Carnegie. Det är ett värde som idag skulle ha tillhört Botkyrkaborna, som ägare av Botkyrkabyggen. Utförsäljningen av Albyberget 2013 är kanske den största politiska skandalen i Botkyrka kommuns moderna historia.

Partier kan såklart ändra sig och ta intryck av sådana händelser. Men visar Ali Khalils artikel några sådana tendenser? Svaret är nej, med tanke på att hans förslag för att undvika fastighetsförsäljningar i framtiden är att genomföra en annan slags privatiseringar. Andelsägarlägenheter är ytterligare ett sätt att göra bostäder till spekulationsobjekt. Genomförandet av en sådan modell plockar bort lägenheter från hyresbeståndet och gör det svårare för personer utan ett stort eget kapital att få en bostad.

Amra Bajric, ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka.

Det är sant att en stor del av allmännyttans bestånd i Botkyrka har ett omfattande upprustningsbehov. Men lösningen är inte att lämpa över kostnaden på enskilda. Botkyrkabyggens prisbelönta modell för renoveringar med hyresgästinflytande och minsta möjliga hyresökningar är en bättre väg.

Och vad sägs om en kraftfull regeringspolitik för upprustning av miljonprogrammen istället för ständiga ROT- och RUT-avdrag för välbeställda villaägare? Om Miljöpartiet menar allvar med sin oro för allmännyttan så har man haft chansen att agera i regeringsställning i fyra år. Partiet lär ju trots allt inneha bostadsministerposten.

Kerstin Amelin (V)
ledamot i Botkyrkabyggens styrelse

Amra Bajric
ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka och Albybo

Första maj i bilder

I tisdags deltog Vänsterpartiet Botkyrka med en egen avdelning i Sveriges största Första maj-demonstration som gick mellan Medborgarplatsen och Kungsträdgården i Stockholm. Här kommer några bilder från firandet. Ett helt album hittar du på vår Facebook-sida genom att klicka här.

Dagen inleddes vid La Mano för att minnas de Spanienfrivilliga på 30-talet. Foto: Samuel Scherman.

Amra Bajric, ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka, var konferencier på Medborgarplatsen.

Botkyrkaavdelningen. Budskapet ”Fram för socialismen” i klassiskt typsnitt var motivet.

Mycket folk i Kungsträdgården där Jonas Sjöstedt var huvudtalare. Foto: Samuel Scherman.

Botkyrka blev inte rikare av att sälja sina tillgångar

Mikael Ahlström är en märklig man. Han får köpa Albyberget för drygt 700 miljoner mot muntligt löfte att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare som ska lämna bolaget i arv till sina barn. Efter fem år säljer han beståndet för mer än dubbla köpeskillingen – och förväntar sig att Botkyrkaborna och kommunen ska vara tacksamma för hans insatser! Uttrycket ”bita huvudet av skam” får en ny pregnans.

Två saker har vi att säga om detta:

1. Botkyrka blev inte rikare av att sälja sina tillgångar, särskilt inte som dessa tillgångar genererade ett nätt årligt överskott.

2. Den värdeökning som Ahlström nu realiserar är, som han själv skriver, effekten av ränteläge och bostadskonjunktur. Om inte Albyberget sålts skulle värdeökningen nu vara en del av Botkyrkabornas gemensamma tillgångar, inte Ahlströms.

Att även värdet på Botkyrkabyggens kvarvarande fastigheter ökat är sant, men att det i någon urskiljbar utsträckning skulle bero på att Ahlström talat väl om Botkyrka med sina fastighetsspekulantkompisar, det får han försöka övertyga några andra än oss om.

En sak ska vi dock tacka Ahlström för. Han har för överskådlig framtid dödat varje tanke på ytterligare privatiseringar av allmännyttan i Botkyrka.

Amra Bajric
Ordförande
Vänsterpartiet Botkyrka

Läs mer:

BotkyrkaDirekt: ”V: Skandal att Albyberget säljs igen”

BotkyrkaDirekt: ”Starka reaktioner på Albyförsäljning: ‘Vi blev lurade'”

Försäljningen är en skandal

I dag kom beskedet vi hade befarat när Mitt Alby berättade att de säljer sitt bestånd på Albyberget för 1,6 miljarder kronor till D Carnegie. Det innebär en kraftig vinst för denna skrupelfria riskkapitalist då köpeskillingen var omkring 700 miljoner kronor när fastigheterna förvärvades år 2013.

– Mellanskillnaden på runt 900 miljoner kronor hade varit i Botkyrkabyggens balansräkning om kommunen hade avstått från att privatisera Albyberget. Slöseriet av skattemedel i och med denna försäljning är oöverträffat. Det här är rena rama Nuon-nivån ur ett kommunalt perspektiv. Låt detta vara ytterligare ett varnande exempel för alla som vill sälja ut allmännyttiga lägenheter, säger Amra Bajric, ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka.

När Botkyrkabyggens försäljning genomfördes så betonades att det starkast vägande argumentet var att man sålde till en ”ägare med en långsiktig plan”. Såhär sa Katarina Berggren (S), dåvarande ordförande för kommunstyrelsen, i samband med att valet av köpare offentliggjordes:

”Det som vägt tyngst är att företaget vill vara en långsiktig samarbetspartner för Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen, och bland annat anställa lokal personal i Botkyrka. Det här är positivt för både Alby och Botkyrka”.

Ändå valde kommunen inte att skriva in något bindande kring långsiktig förvaltning i avtalet med Mitt Alby, trots att kommunfullmäktige tidigare hade ställt upp ett villkor om minst 10 års ägande när en köpare skulle hittas. Vänsterpartiet var mycket kritiska till att kommunen förlitade sig på Mikael Ahlströms ”handshake” istället (han uttryckte sig så i ett möte med partiernas gruppledare efter att ha fått frågan om varför han inte ville skriva på ett bindande kontrakt).

Amra Bajric, ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka.

– Vänsterpartiet visste redan då att det var ett naivt agerande av kommunen att helt lita på köparens goda vilja. En riskkapitalist är en riskkapitalist är en riskkapitalist. Om han får chansen att tjäna en miljard utan att anstränga sig något vidare så kommer han att ta den chansen. Att tjäna pengar är den starka drivkraften, säger Amra Bajric.

Mitt Alby har under senare år uppmärksammats för sina så kallade ”rullande renoveringar” där man har lyxrenoverat tomma lägenheters ytskikt för att kunna hyra ut den betydligt dyrare till kommande hyresgäster. Vid dessa renoveringar har dock inte stammar bytts. Metoden med rullande investeringar används också av andra privata bolag, däribland D. Carnegie, som i andra området höjt hyran för dessa lägenheter med omkring 50 procent. Syftet är att öka värdet på beståndet så att företaget kan öka sina vinster.

– I förlängningen kommer dessa privata värdar i första hand att drabba hyresgästerna. En större andel av deras inkomster kommer att sväljas av hyrorna. Det finns också en risk att de som redan har låga inkomster därmed hamnar hos kommunens socialtjänst eller i värsta fall tvingas flytta, säger Amra Bajric.

Läs mer:

2018-04-05 Botkyrkadirekt: Trots löftet: Albyberget säljs igen – för dubbla priset

2013-06-12 Botkyrkabloggen: Botkyrkabyggens interna PM visar att Mitt Alby inte uppfyller kommunfullmäktiges kritierier

2013-06-14 Botkyrkabloggen: Vänsterpartiet vill ha svar: Hur motiverar ni att sälja till ett bolag som saknar erfarenhet av bostadsförvaltning?

Jobba för Vänsterpartiet Botkyrka i valrörelsen!

Inför valrörelsen 2018 söker vi dig som vill hjälpa Vänsterpartiet Botkyrka att skapa ett samhälle för alla – inte bara för de rikaste! Din uppgift kommer att vara att tillsammans med föreningens ordförande Amra Bajric och övriga styrelsen, kommunalrådet Mats Einarsson och den politiska sekreteraren Fredrik Andersson organisera en effektiv valrörelse för att stärka Vänsterpartiets ställning och inflytande i Botkyrka kommun.

Ditt arbete kommer till största delen att bestå i organiserandet av kontakter med väljare i Botkyrka. Därför söker vi dig som är utåtriktad och som kan entusiasmera medlemmar till att delta i valrörelsearbetet. En viktig uppgift kommer att vara att organisera ringstugor och att delta i rundringningar. Du behöver därför vara bekväm med att prata i telefon. Organiserandet av torgmöten, dörrknackning, flygbladsutdelningar och deltagande i valaktiviteter som arrangeras av det lokala föreningslivet kommer också att vara en del i arbetet. Kunskaper i språk som många talar i Botkyrka är meriterade, förutom svenska och engelska exempelvis kurdiska, turkiska, arabiska, spanska, finska eller språk från forna Jugoslavien. Ange om du har körkort och tillgång till bil.

Du ska gilla att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du måste dela Vänsterpartiets värderingar och får gärna vara medlem hos oss. Du ska ha god kunskap om Vänsterpartiets politik för att på bästa sätt kunna företräda oss i kontakter med medborgare. Du får gärna ha tidigare erfarenhet av arbete med politisk organisering och/eller valrörelsearbete.

Den del av tjänsten som infaller efter valdagen ägnas åt eftervalsarbete, såsom kontakter med nya medlemmar, bortstädning av affischer och utvärdering. Det kommer även att vara möjligt att ta kompensationsledigt för eventuella övertidstimmar som samlats i valrörelsen.

I första hand vill vi anställa två personer på heltid perioden 1 augusti–30 september, men vi välkomnar även din ansökan i den händelse du enbart kan jobba deltid eller enbart en kortare period än den som vi har angivit.

Omfattning: 100%, visstidsanställning.

Tillträde och varaktighet: 2018-08-01–2018-09-30

Lön: Enligt kollektivavtal. Kvälls- och helgarbete förekommer.

Ansökan: Skicka ditt CV samt personligt brev till [email protected] senast den 15 april.

Projektering för ny grundskola i Hallunda inleds

På kvällens möte med kommunfullmäktige togs beslutet att godkänna projektering för en ny grundskola i Hallunda. Den nya skolan kommer att placeras på Brunnaskolans nuvarande tomt och kommer att ha plats för 590 elever inom grundskola och grundsärskola.

– Vänsterpartiet stödjer beslutet. Om allt faller på plats kommer det att bli ett lyft för kommande högstadieelever i norra Botkyrka. Den framtida skolans storlek kommer att möjliggöra att ett stort antal elever inom några år kommer att kunna gå i en ny och fräsch skola, säger Bekir Uzunel, ledamot för Vänsterpartiet i såväl kommunfullmäktige som i utbildningsnämnden.

Nybyggnationen innebär att kommundelens högstadieelever, det vill säga årskurs 7–9, samlas på samma skola. Förhoppningen är att skolan ska bli ett dragplåster för områdets elever och att fler väljer att stanna kvar i Hallunda/Norsborg istället för att söka sig till skolor på andra platser.

Bekir Uzunel

 

– Vi vet av erfarenhet att elever som inte behöver pendla långa sträckor under sin skolgång generellt också klarar av studierna på ett bättre sätt. Bygget av en ny skola kan få fler att känna att behovet av att resa långt från hemmet minskar. Ytterligare en fördel är ökade möjligheter att samla viktiga kompetenser så att vi kan bedriva en så bra verksamhet som möjligt, säger Bekir Uzunel.

Kvällens beslut i kommunfullmäktige innebär också att investeringsmedel tidigareläggs till 10 miljoner kronor för år 2018 och 226 miljoner kronor för år 2019.

”Vi har gråtit tillräckligt, lidit i tystnad tillräckligt, svalt vår stolthet för många gånger”

Amra Bajric, ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka, var konferencier vid den stora demonstrationen mellan Norra Latin och Norrmalmstorg igår. Såhär löd hennes avslutande tal.

”Kära systrar och kamrater,

Amra Bajric talade vid Norra Latin.

Det finns en tid för tårar, och det finns en tid för styrka. Vi har gråtit tillräckligt, lidit i tystnad tillräckligt, svalt vår stolthet för många gånger. Nu är det dags att visa vår gemensamma styrka. För vi kvinnor är starka – utan oss så stannar världen.

Vad skulle välfärden vara utan kvinnors arbete? Hur skulle äldreomsorgen och skolorna se ut, hur skulle alla sociala nätverk fungera om inte vi kvinnor tog oss an detta arbete – ofta underbetalda eller helt utan lön. Vi måste inse vilken makt vi sitter på, och inte tveka att använda den. Vi måste vägra vara tysta när vi utnyttjas, när vi känner oss överkörda och slutkörda. Vi måste vägra vara duktiga, sluta slita ut våra döttrar och systrar för att vi inte ställer några krav på männen. Sluta lära våra döttrar att vara försiktiga och istället lära våra söner att ta det ansvar som de borde ta.

Det viktiga för den feministiska kampen nu är att realisera den potential som MeToo har synliggjort. En hashtag på sociala media må vara kraftig, men den gör ingenting av sig själv. Det är inte en förändring I grunden. Det är vi kvinnor som måste se till att ingen kvinna någonsin blir lämnad ensam med sin skam och rädsla igen. Hur gör vi det? Facklig och politisk organisering för att uppnå förändring. Ingen ska vara rädd att förlora sitt jobb om hon höjer sin röst i protest, och ingen ska känna att samhället lämnar en i sticket när man behöver stöd. De sänkta löner och nedskärningar i den allmänna välfärden som Alliansen har som vallöfte kommer slå hårt mot kvinnors styrka och organisering. Glöm inte det.

Men vi får inte heller glömma våra systrar utanför Sverige. Deras kamp är även vår kamp. Internationell solidaritet, gränslöst systerskap. Aldrig mera tysta. Ingen av oss är fri förrän vi alla är fria.

Kampen fortsätter systrar!”

Läs mer:

Stockholmdirekt: ”Stor 8 mars-demonstration i city”

Nooshi Dadgostars tal på Internationella kvinnodagen

Igår kväll på Internationella kvinnodagen åkte ett gäng vänsterpartister från Botkyrka in till Stockholm för att demonstrera under parollen ”Aldrig mera tyst!”. Amra Bajric, ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka, var konferencier vid den stora demonstrationen och Nooshi Dadgostar, vice partiledare och medlem i Botkyrka-föreningen, var en av talarna. Här publicerar vi Nooshi Dadgostars tal:

”Systrar, feminister!

”En manlig medarbetare som alltid arbetar bakom ryggen på mig bara för att kunna viska i mitt öra vad han tycker om min rumpa. En dag drog han in mig på toaletten ‘för att visa hur kåt han är’. Chefen tar mig inte på allvar och säger ‘boys will be boys’”.

Det säger en butiksanställd i ett av metoo-uppropen.

Nooshi Dadgostar höll tal

Edit Söderbergs rader ”det anstår mig inte att göra mig mindre än vad jag är” sätter ord på vad vi fick varandra att känna inför den kollektiva bekännelsen som metoo-revolutionen innebär.

Därför vill jag tacka alla er som står här idag. Tacka dig för att du kämpar varje dag. Vill skänka ett stort tack till dig som har vågat berätta om vad du har blivit utsatt för av din man, din kollega, din bäste vän. Jag är så tacksam för att du arbetar fackligt för att förbättra undersköterskornas och lokalvårdarnas arbetsvillkor. Och för dig som hjälpte en vän från en kladdig hand på krogen.

Utan er hade vi inte kommit så här långt. Utan er hade vi inte stått här idag.

Men det finns dom som säger att det inte finns några problem längre. Som undrar varför vi kallar oss feminister. Dom ser oss inte. Dom ser inte tystnadskulturen som breder ut sig på våra arbetsplatser. I restauranger, i butiker, i hemtjänsten. När de otrygga anställningarna ger förövarna överläge. Hur cheferna utnyttjar situationen. Du som har en tillfällig anställning – se dej omkring. Vi är hundratals systrar som står på din sida. Rädslan att bli av med jobbet har tystat alltför många kvinnor.

Du ska aldrig behöva stå upp mot trakasserier och kränkningar med jobbet som insats. Vem har sagt att just vårt arbete passar sig för tillfälliga springjobb? Därför säger vi – avskaffa den allmänna visstiden. Ge oss trygga jobb!

Amra Bajric (till vänster) var konferencier.

Det här vill jag tillägna min mamma. Som har jobbat i vården hela sitt liv. Varje tidig morgon, helger och på högtidsdagar. Hon som tog hand om mig och min syster. Hon som lagade middagen och packade gympapåsarna. Hon som aldrig har klagat. På ålderns höst kommer hon att bli tackad med en usel pension. Trots allt hon har gjort. Det är en skam för Sverige.

”När jag var 6 år blev jag våldtagen av barnvakten, en tonårskille.

– När jag var 12 var jag för full och hade rökt brass och däckat i en säng. 3 ”killkompisar” tog för sig och hade sex med mig.

– När jag var 13-14 blev jag flera gånger erbjuden pengar för sex av äldre män..

– När jag var 16 och hade somnat, vaknade jag att en man försökte våldta mig. Jag hade tur att kunna slita mig loss och springa.”

Det säger en av kvinnorna som har skrivit på uppropet #utanskyddsnät.

Systrar – skulden är inte vår att bära – den flodvåg av berättelser från sjuksköterskor, butiksanställda, politiker och restaurangbiträden – alla vi är starten på en verklighet bortom skulden och skammen.

Det finns dom som säger att feminismen har gått för långt. Att vi alla är fria nu. Men det är för att dom inte ser oss. Hur vi mår och hur samhället behandlar våra kroppar. Hur vi ständigt ska jämföras med trådsmala modeller i tunnelbanan, hur porren fördärvar våra kärleksrelationer, hur våra kroppar och livmödrar anses vara handelsvaror som kan köpas, säljas och förstöras. Hur vi våldtas, misshandlas och förminskas.

Botkyrka-föreningen demonstrerade med feministflaggor.

Systrar vi lyssnar inte på dom som menar att det gått för långt, vi står tillsammans, håller varandras händer och backar varandras ryggar för vi vägrar att göra oss mindre än vad vi är, ”det anstår oss inte att göra oss mindre än vad vi är” det är vårt gemensamma svar till de som försöker påskina att feminismen gått för långt.

Revolutionen har bara börjat.”

Läs mer:

Stockholmdirekt: ”Stor 8 mars-demonstration i City”

Nooshi Dadgostar vald till vice partiledare

I helgen valde Vänsterpartiets nya partistyrelse Nooshi Dadgostar från Tumba till vice partiledare. Hon kommer därför att leda Vänsterpartiets valrörelse tillsammans med Jonas Sjöstedt.

– Det känns stort och roligt att ha blivit vald till vice ordförande och jag ser fram emot en valrörelse där vi pratar om hur vi gör Sverige till ett land som är bra för alla och inte bara de rikaste. Valet står mellan oss som vill bygga hyresrätter som människor har råd att bo i och högern som vill höja hyran och sänkan löner för vanligt folk, säger Nooshi Dadgostar.

Nooshi Dadgostar är uppvuxen i Göteborg men bor idag i Tumba, Botkyrka. Hon har varit lokalpolitiskt aktiv i Botkyrka kommun och var här bland annat engagerad i bostadsfrågor där hon var drivande i protesterna mot utförsäljningen av allmännyttan på Albyberget. Hon valdes in i riksdagen 2014.

Jonas Sjöstedt kommenterar valet av Nooshi Dadgostar:

– Det ska bli väldigt roligt att bedriva valrörelsen ihop med Nooshi och att arbeta tillsammans för att stärka Vänsterpartiet. Vi har arbetat ihop länge och kompletterar varandra väl.

Läs mer:

BotkyrkaDirekt: Tumbabon Nooshi leder Vänsterpartiet i valrörelsen
Mitt i Botkyrka: Tumbabon ska leda V:s valrörelse i Sverige
Svenska Dagbladet: Hon är ny vice ordförande i V

V-kritik mot Socialdemokraternas högersväng

Socialdemokraterna har i en artikel i Botkyrkadirekt öppnat för att samarbeta med högerpartier efter valet i september. Det är en utveckling som vi är starkt kritiska mot. Amra Bajric, ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka, uttalar sig i Botkyrkadirekt:

 

– Jag noterar att Ebba Östlin (S) inte tydligt föredrar att samarbeta med Vänsterpartiet när Liberalerna ställer ultimatum om att V inte ska få ingå i majoriteten, säger Amra Bajric, nyvald ordförande för Vänsterpartiet i Botkyrka.

– Det innebär att vi har en situation liknande den i riksdagsvalet där en röst på Vänsterpartiet är det mest effektiva sättet att hålla borgarna borta från styret. V måste bli tillräckligt stort för att S inte ska vackla högerut, säger hon.

Hon framhåller att Vänsterpartiet har vuxit kraftigt medlemsmässigt de senaste åren.

– Vi har goda förutsättningar att göra ett bra val i september. Det krävs fler mandat för Vänsterpartiet för att ett rödblått styre som inte behöver ta hänsyn till V ska kunna uteslutas, säger Amra Bajric.

Läs hela artikeln!

1 2 3 42

Twitter

Facebook

Arkiv