sida

Valet 2010

Botkyrka är en ung och kaxig kommun med ett växande självförtroende. Botkyrka förknippas med utveckling, skapande och positiv förändring. Kommundevisen ”långt ifrån lagom” är faktiskt ovanligt träffande. Men Botkyrkas självförtroende bygger inte på förmögenheter och privilegier. Skaparkraften och målmedvetenheten hos Botkyrkaborna växer inte sällan ur erfarenheter av fattigdom, förtryck och diskriminering – i vårt land eller i andra länder. Det gör den bara starkare.

■  Allt fler ser en framtid i Botkyrka för sig och sina barn. Vi vill att ännu fler får den möjligheten genom att satsa på bostäder och skolor.

■  Framtidens arbetsmarknad finns i Botkyrka – många Botkyrkabor har internationella erfarenheter och stora språkkunskaper. Det är en ovärderlig tillgång för näringslivet. De företag som först inser det har ett enormt försprång. Samtidigt gäller det att vi också för en politik som gör att fler får jobb.

■  I Botkyrka sprudlar det av kultur, kreativitet och engagemang. Här förverkligas drömmar. Detta skulle inte vara möjligt utan Botkyrkas föreningar och eldsjälar. De måste få fortsatt goda möjligheter att verka.

■  Klimathoten ställer allt större krav på politiken. I Botkyrka bygger vi klimatsmart, driver på för nya kollektivtrafiklösningar och planerar för en helt koldioxidfri kommun.

■  Demokratin måste ständigt utvecklas. I Botkyrka försöker vi hela tiden göra det lättare för alla att vara med och påverka sin vardag och samhällsutvecklingen i stort.

I Botkyrka styr Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Istället för skattesänkningar, privatiseringar och nedskärningar har vi satsat på den gemensamma välfärden och vi investerar i utbildning och kultur. Med en fortsatt rödgrön majoritet och ett ännu starkare Vänsterparti kan fortsätta att utveckla vår kommun.

Några punkter ur Vänsterpartiets program för Botkyrka
■  Skatten ska gå till välfärden – inte till vinster i skatteparadis
■  Botkyrka kommun måste få möjlighet att anställa fler som bidrar till vår gemensamma välfärd
■  Arbete eller utbildning till alla ungdomar
■  Upprustning och förnyelse av bostadsområden, skolor och förskolor
■  Rätt till heltid för kommunanställda
■  Starta en fritidsgård enbart för tjejer
■  Stärkt stöd till föreningslivet och folkbildningen
■  Nolltolerans mot diskriminering och rasism i all kommunal verksamhet
■  Botkyrka ska bli fossilbränslefritt och klimatneutralt
■  Gratis frukost i skolan!
■  Stärkt stöd för nyanlända flyktingar att komma ut i utbildning och arbete
■  Äldreomsorg i kommunal regi med hög kvalitet och utan vinstintresse

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Ett starkt Vänsterparti är garanten för en konsekvent och tydlig politik mot klassorättvisor, diskriminering och könsförtryck, en politik för en hållbar utveckling.
Hela vårt kommunalpolitiska program finns att ladda ner här.
Om du skriver en rad till [email protected] eller ringer 08-530 614 88 så skickar vi ett tryckt exemplar!

Kopiera länk