sida

Förtroendevalda i kommunen

Kommunala gruppen

Mats Einarsson, Tumba
[email protected]
073-421 87 84

Kerstin Amelin, Tullinge
[email protected]
076-805 11 13

Ronnie Anderson, Skäcklinge
[email protected]
070-482 52 92

 • Kommunfullmäktige (ordinarie ledamot)
 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (ersättare)
 • Kultur- och fritidsnämnden (ordinarie ledamot)

Monica Brundin, Slagsta
[email protected]
073-309 61 17

 • Kommunfullmäktige (ordinarie ledamot)
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden (ordinarie ledamot)
 • Beredningen för hållbar samhällsutvecklingen (ersättare)

Majsan Danielsson, Uttran
[email protected]

 • Socialnämnden (ersättare)

Stefan Milivojevic, Tumba
[email protected]

 • Utbildningsnämnden (ersättare)

Erik Jon-And, Hallunda
[email protected]

Therese Karlsson, Tuna
[email protected]

 • Kommunfullmäktige (ordinarie ledamot)
 • Upplev Botkyrka AB (ersättare)

Andrea Molin Storbjörk, Vårsta
[email protected]

 • Kommunfullmäktige (ersättare)
 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (ordinarie ledamot)

Per Norman, Tullinge
[email protected]

Marit Normasdotter, Alby
[email protected]
076-019 85 48

 • Kommunfullmäktige (ordinarie ledamot)
 • Vård- och omsorgsnämnden (ordinarie ledamot)

Folke Olsson, Slagsta
[email protected]
08-531 820 09

Yrsa Rasmussen, Alby
[email protected]
076-210 00 11

 • Kommunfullmäktige (ordinarie ledamot)
 • Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och
  Museum – MKC (ersättare)

Bo Jansson, Tumba
[email protected]

 • Samhällsbyggnadsnämnden (ersättare)
 • AB Alfågeln (ordinarie)
 • Botkyrkabyggen AB (ordinarie)

Bekir Uzunel, Tullinge
[email protected]
070-831 33 00

 • Kommunfullmäktige (ordinarie)
 • Utbildningsnämnden (ordinarie)

Silje Vara-Mittermaier, Tullinge
[email protected]

Tord Svärd, Storvreten
[email protected]

 • Dialog- och demokratiberedningen (ordinarie)

Vem sitter var?

Kommunfullmäktigegrupp

 • Mats Einarsson, Tumba (ordinarie ledamot, gruppledare)
 • Kerstin Amelin, Tullinge (ordinarie ledamot, vice gruppledare)
 • Marit Normasdotter, Alby (ordinarie ledamot)
 • Bekir Uzunel, Tullinge (ordinarie ledamot)
 • Yrsa Rasmussen, Alby (ordinarie ledamot)
 • Therese Karlsson, Tuna (ordinarie ledamot)
 • Monica Brundin, Slagsta (ordinarie ledamot)
 • Ronnie Anderson, Skäcklinge (ordinarie ledamot)
 • Andrea Molin Storbjörk, Vårsta (ersättare)
 • Silje Vara-Mittermaier, Tullinge (ersättare)
 • Per Norman, Tullinge (ersättare)

Kommunens revisorer

 • Folke Olsson, Slagsta

Kommunstyrelsen

 • Mats Einarsson, Tumba (ordinarie ledamot)
 • Kerstin Amelin, Tullinge (ersättare)

Dialog- och demokratiberedningen

 • Tord Svärd, Storvreten (ordinarie ledamot)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 

 • Ronnie Anderson, Skäcklinge (ordinarie ledamot)
 • Andrea Molin Storbjörk (ersättare)

Kultur- och fritidsnämnden

 • Ronnie Anderson, Skäcklinge (ordinarie ledamot)
 • Silje Vara-Mittermaier, Tullinge (ersättare)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

 • Monica Brundin, Slagsta (ordinarie ledamot)
 • Kerstin Amelin, Tullinge (ersättare)

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Kerstin Amelin, Tullinge (ordinarie ledamot)
 • Bo Jansson, Tumba (ersättare)

Socialnämnden

 • Mats Einarsson, Tumba (ordinarie ledamot)
 • Majsan Danielsson, Uttran (ersättare)

Tekniska nämnden

 • Erik Jon-And, Hallunda (ordinarie ledamot)
 • Per Norman, Tullinge (ersättare)

Utbildningsnämnden

 • Bekir Uzunel, Tullinge (ordinarie ledamot)
 • Stefan Milivojevic, Tumba (ersättare)

Vård- och omsorgsnämnden

 • Marit Normasdotter, Alby (ordinarie ledamot)
 • Mats Einarsson, Tumba (ersättare)

Nämndemän – Södertörns tingsrätt

 • Johan Alkstål, Tuna
 • Ronnie Anderson, Skäcklinge
 • Majsan Danielsson, Segersjö
 • Erik Jon-And, Hallunda
 • Dilki Jayasooriya, Alby
Kopiera länk