sida

Förtroendevalda i kommunen

Kommunala gruppen

Mats Einarsson, Tumba
[email protected]
073-421 87 84

 • Kommunfullmäktige (gruppledare)
 • Kommunstyrelsen (ordinarie ledamot)
 • Socialnämnden (ordförande)
 • Arbets- och näringslivsberedningen (1:e vice ordförande)
 • Demokratiberedningen (ordinarie ledamot)
 • Botkyrka Stadsnät AB (ordinarie ledamot)

Kerstin Amelin, Tullinge
[email protected]
076-805 11 13

 • Kommunfullmäktige (ordinarie ledamot)
 • Kommunstyrelsen (ersättare)
 • Vård- och omsorgsnämnden (1:e vice ordförande)
 • Samhällsbyggnadsnämnden (ordinarie ledamot)
 • Arbets- och näringslivsberedningen (ersättare)
 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (ersättare)
 • AB Botkyrkabyggens styrelse (ordinarie ledamot)
 • Kommunfullmäktiges valberedning (ersättare)
 • Nämndeman, Södertörns tingsrätt

Fredrik Andersson-Tay, Tumba
[email protected]
Tel: 070-64 75 983

 • Klimat- och planeringsberedningen (ordinarie ledamot)
 • Upplev Botkyrka AB (ordinarie ledamot)
 • Hågelbyparken AB (ordinarie ledamot)
 • Styrgruppen för Fair Trade City

Ronnie Anderson, Skäcklinge
[email protected]
070-482 52 92

 • Kommunfullmäktige (ordinarie ledamot)
 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (ordinarie ledamot)
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden (ersättare)
 • Nämndeman, Södertörns tingsrätt

Monica Brundin, Slagsta
[email protected]
073-309 61 17

 • Kommunfullmäktige (ersättare)
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden (ersättare)
 • Klimat- och planeringsberedningen (ersättare)
 • Folkhälsokommittén (ordinarie ledamot)

Hampus Byström, Alby
[email protected]

 • Kommunfullmäktige (ersättare)
 • Samhällsbyggnadsnämnden (ersättare)

Pia Carlsson,  Hallunda
[email protected]
073-615 58 72

 • Kommunfullmäktige (ordinarie ledamot)
 • Kultur- och fritidsnämnden (ordinarie ledamot)
 • Dialogforum Fittja (ordförande)
 • Nämndeman, Södertörns tingsrätt

Sinan Celepli, Hallunda (tidigare Storvreten)
[email protected]
070-756 13 27

 • Dialogforum Tumba-Storvreten (1:e vice ordförande)

Joakim Envall, Alby
[email protected]

 • Dialogforum Grödinge

Juan Guzmán Riquelme, Hallunda
[email protected]

 • Socialnämnden (ersättare)

Erik Jon-And, Hallunda
[email protected]

 • Dialogforum Hallunda-Norsborg
 • Utbildningsnämnden (ersättare)

Jenny Karinsdotter, Tullinge
[email protected]

 • Tekniska nämnden (ersättare)

Therese Karlsson, Tuna
[email protected]

 • Kommunfullmäktige (ersättare)

Marit Normasdotter, Alby
[email protected]
076-019 85 48

 • Kommunfullmäktige (ordinarie ledamot)
 • Tekniska nämnden (ordinarie ledamot)
 • Brottsförebyggande rådet (ordinarie ledamot)
 • Dialogforum Alby

Folke Olsson, Slagsta
[email protected]
08-531 820 09

 • Kommunens revisorer

Anders Pemer, Vårsta
[email protected]

 • Kultur- och fritidsnämnden (ersättare)

Björn Pettersson, Storvreten
[email protected]

 • Kommunfullmäktige (ersättare)
 • Vård- och omsorgsnämnden (ersättare)

Yrsa Rasmussen, Alby
[email protected]
076-210 00 11

 • Kommunfullmäktige (ordinarie ledamot)

Bekir Uzunel, Tullinge
[email protected]
070-831 33 00

 • Kommunfullmäktige (ordinarie ledamot)
 • Utbildningsnämnden (ordinarie ledamot)
 • Mångkulturellt centrums styrelse (ordinarie ledamot)

Samira Österberg, Tullinge
[email protected]
08-530 373 46

 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden (ordinarie ledamot)
 • Dialogforum Tullinge (ordinarie ledamot)
 • Nämndeman, Svea Hovrätt

 

Vem sitter var?

Kommunfullmäktigegrupp

 • Mats Einarsson, Tumba (ordinarie ledamot, gruppledare)
 • Kerstin Amelin, Tullinge (ord.)
 • Yrsa Rasmussen, Alby (ord.)
 • Bekir Uzunel, Tullinge (ord.)
 • Pia Carlson, Fittja (ord.)
 • Ronnie Anderson, Skäcklinge (ord.)
 • Marit Normasdotter, Alby (ord.)
 • Monica Brundin, Slagsta (ers.)
 • Hampus Byström, Alby (ers.)
 • Therese Karlsson, Tuna (ers.)
 • Björn Pettersson, Storvreten (ers.)

Kommunfullmäktiges valberedning

 • Kerstin Amelin, Tullinge (ers.)

Kommunens revisorer

 • Folke Olsson, Slagsta

Kommunstyrelse

 • Mats Einarsson, Tumba (ord.)
 • Kerstin Amelin, Tullinge (ers.)

Arbets- och näringslivsberedningen

 • Mats Einarsson, Tumba (1:e vice ordförande)
 • Kerstin Amelin, Tullinge (ers.)

Klimat- och planeringsberedningen

 • Fredrik Andersson-Tay, Tumba (ord.)
 • Monica Brundin, Slagsta (ers.)

Demokratiberedningen

 • Mats Einarsson, Tumba (1:e vice ordförande)

Personalutskottet

 • Mats Einarsson, Tumba (1:e vice ordförande)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 

 • Ronnie Anderson, Skäcklinge (ord.)
 • Kerstin Amelin, Tullinge (ers.)

Kultur- och fritidsnämnden

 • Pia Carlson, Fittja (ord.)
 • Anders Pemer (ers.)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

 • Samira Österberg, Tullinge (ord.)
 • Monica Brundin, Slagsta (ers.)
 • Ronnie Anderson, Skäcklinge (ers.)

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Kerstin Amelin, Tullinge (ord.)
 • Hampus Byström, Alby (ers.)

Socialnämnden

 • Mats Einarsson, Tumba (ordförande)
 • Juan Guzmán, Hallunda (ers.)

Tekniska nämnden

 • Marit Normasdotter, Alby (ord.)
 • Jenny Karinsdotter, Tullinge (ers.)

Utbildningsnämnden

 • Bekir Uzunel, Tullinge (ord.)
 • Erik Jon-And, Hallunda (ers.)

Valnämnden

 • Mats Einarsson, Tumba (ord.)

Vård- och omsorgsnämnden

 • Kerstin Amelin, Tullinge (1:a vice ordförande)
 • Björn Pettersson, Storvreten (ers.)

Brottsförebyggande rådet

 • Marit Normasdotter, Alby (1:a vice ordförande)

Folkhälsokommittén 

 • Monica Brundin, Slagsta (ord.)

Dialogforum

 • Alby
  Marit Normasdotter, Alby
 • Fittja
  Pia Carlson, Fittja (ordförande)
 • Grödinge
  Joakim Envall, Alby
 • Hallunda-Norsborg
  Erik Jon-And, Hallunda
 • Tullinge
  Samira Österberg, Tullinge
 • Tumba-Storvreten
  Sinan Celepli, Hallunda, tidigare Storvreten (1:e vice ordförande)

AB Botkyrkabyggen

 • Kerstin Amelin, Tullinge

Botkyrka Stadsnät AB

 • Mats Einarsson, Tumba

Upplev Botkyrka AB/Hågelbyparken AB

 • Fredrik Andersson-Tay, Tumba

Mångkulturellt Centrum (MKC)

 • Bekir Uzunel, Tullinge

Nämndemän – Södertörns tingsrätt

 • Kerstin Amelin, Tullinge
 • Ronnie Anderson, Skäcklinge
 • Houda Dekhla, Storvreten
 • Pia Carlsson, Fittja

Politisk styrgrupp för Fairtrade City

 • Fredrik Andersson-Tay, Tumba

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

 • Mats Einarsson, Tumba

 

Kopiera länk