sida

Förtroendevalda i kommunen

Kommunala gruppen

Mats Einarsson, Tumba
[email protected]
073-421 87 84

 • Kommunfullmäktige (gruppledare)
 • Kommunstyrelsen (ordinarie ledamot)
 • Socialnämnden (ordinarie ledamot)

Kerstin Amelin, Tullinge
[email protected]
076-805 11 13

 • Kommunfullmäktige (vice gruppledare)
 • Kommunstyrelsen (ersättare)
 • Samhällsbyggnadsnämnden (ordinarie ledamot)
 • Kommunfullmäktiges valberedning (ersättare)

Andrea Andersson-Tay, Segersjö
[email protected]

 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden (ersättare)

Fredrik Andersson-Tay, Segersjö
[email protected]
Tel: 070-64 75 983

 • Kommunfullmäktige (ersättare)

Ronnie Anderson, Skäcklinge
[email protected]
070-482 52 92

 • Kommunfullmäktige (ordinarie ledamot)
 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (ordinarie ledamot)
 • Nämndeman, Södertörns tingsrätt

Monica Brundin, Slagsta
[email protected]
073-309 61 17

 • Kommunfullmäktige (ordinarie ledamot)
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden (ordinarie ledamot)

Ivan Dahlstrand Kamiyasu, Storvreten
[email protected]

 • Kultur- och fritidsnämnden (ersättare)

Juan Guzmán Riquelme, Hallunda
[email protected]

 • Socialnämnden (ersättare)

Erik Jon-And, Hallunda
[email protected]

 • Kommunfullmäktige (ersättare)
 • Kultur- och fritidsnämnden (ordinarie ledamot)
 • Nämndeman, Södertörns tingsrätt

Therese Karlsson, Tuna
[email protected]

 • Kommunfullmäktige (ersättare)

Anna Kristoffersson, Riksten
[email protected]

 • Utbildningsnämnden (ersättare)

Andrea Molin Storbjörk, Vårsta
[email protected]

 • Kommunfullmäktige (ersättare)
 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (ersättare)

Marit Normasdotter, Alby
[email protected]
076-019 85 48

 • Kommunfullmäktige (ordinarie ledamot)
 • Vård- och omsorgsnämnden (ordinarie ledamot)

Folke Olsson, Slagsta
[email protected]
08-531 820 09

 • Kommunens revisorer

Yrsa Rasmussen, Alby
[email protected]
076-210 00 11

 • Kommunfullmäktige (ordinarie ledamot)
 • Dialogkommissionen (ordinarie ledamot)

Göran Steen, Hallunda
[email protected]

 • Tekniska nämnden (ersättare)

Susanne Urban, Riksten
[email protected]

 • Samhällsbyggnadsnämnden (ersättare)

Bekir Uzunel, Tullinge
[email protected]
070-831 33 00

 • Kommunfullmäktige (ordinarie ledamot)
 • Utbildningsnämnden (ordinarie ledamot)

Silje Vara-Mittermaier, Tullinge
[email protected]

 • Vård- och omsorgsnämnden (ersättare)

Samira Österberg, Tullinge
[email protected]
08-530 373 46

 • Tekniska nämnden (ordinarie ledamot)
 • Nämndeman, Svea Hovrätt

Vem sitter var?

Kommunfullmäktigegrupp

 • Mats Einarsson, Tumba (ordinarie ledamot, gruppledare)
 • Kerstin Amelin, Tullinge (ordinarie ledamot, vice gruppledare)
 • Yrsa Rasmussen, Alby (ordinarie ledamot)
 • Bekir Uzunel, Tullinge (ordinarie ledamot)
 • Ronnie Anderson, Skäcklinge (ordinarie ledamot)
 • Marit Normasdotter, Alby (ordinarie ledamot)
 • Monica Brundin, Slagsta (ordinarie ledamot)
 • Therese Karlsson, Tuna (ersättare)
 • Andrea Molin Storbjörk, Vårsta (ersättare)
 • Fredrik Andersson-Tay, Segersjö (ersättare)
 • Erik Jon-And, Hallunda (ersättare)

Kommunfullmäktiges valberedning

 • Kerstin Amelin, Tullinge (ersättare)

Kommunens revisorer

 • Folke Olsson, Slagsta

Kommunstyrelsen

 • Mats Einarsson, Tumba (ordinarie ledamot)
 • Kerstin Amelin, Tullinge (ersättare)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 

 • Ronnie Anderson, Skäcklinge (ordinarie ledamot)
 • Andrea Molin Storbjörk (ersättare)

Kultur- och fritidsnämnden

 • Erik Jon-And, Hallunda (ordinarie ledamot)
 • Ivan Dahlstrand Kamiyasu, Storvreten (ersättare)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

 • Monica Brundin, Slagsta (ordinarie ledamot)
 • Andrea Andersson-Tay, Segersjö (ersättare)

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Kerstin Amelin, Tullinge (ordinarie ledamot)
 • Susanne Urban, Riksten (ersättare)

Socialnämnden

 • Mats Einarsson, Tumba (ordinarie ledamot)
 • Juan Guzmán, Hallunda (ersättare)

Tekniska nämnden

 • Samira Österberg, Tullinge (ordinarie ledamot)
 • Göran Steen, Hallunda (ersättare)

Utbildningsnämnden

 • Bekir Uzunel, Tullinge (ordinarie ledamot)
 • Anna Kristoffersson, Riksten (ersättare)

Vård- och omsorgsnämnden

 • Marit Normasdotter, Alby (ordinarie ledamot)
 • Silje Vara-Mittermaier, Tullinge (ersättare)

Nämndemän – Södertörns tingsrätt

 • Johan Alkstål, Tuna
 • Ronnie Anderson, Skäcklinge
 • Majsan Danielsson, Segersjö
 • Erik Jon-And, Hallunda
Kopiera länk