• Hem
  • 2. Kerstin Amel...
sida

2. Kerstin Amelin

Namn: Kerstin Amelin
Bor i: Tullinge
Jobbar som: Politisk sekreterare och skogsträdgårdsodlare
Fritidsintresse: Segla och måla

Kerstin Amelin (V). Foto: Hannah Amelin

När och varför blev du engagerad i Vänsterpartiet?

Jag var aktiv av och till redan i tonåren, men först för drygt 10 år sedan bestämde jag mig för att bli medlem och börja jobba parlamentariskt. Vi måste vända samhällsutvecklingen som drivits åt fel håll under så lång tid. Det krävs en radikal ny politik och systemförändring – bara Vänsterpartiet har lösningar som gör verklig skillnad.

Vad tycker du är det viktigaste politiska förslaget att få igenom i Botkyrka?

Många av våra politiska förslag handlar om att göra livet bättre för oss som bor här i Botkyrka just nu. Att alla barn får en god start i livet i förskola och skola. Att alla har en trygg bostad att komma hem till. Att vi tillsammans garanterar att den som behöver hjälp, vård och omsorg har ett värdigt och meningsfullt liv. Men vi som lever i Botkyrka just nu måste också ta ansvar för framtida generationer, så att vi inte förstör livsbetingelserna för våra barn och barnbarn i jakten på kortsiktig vinst. Vi måste börja ta hand om platsen Botkyrka – sluta förstöra jordbruksmark och börja vårda natur- och kulturmark så att människor kan leva tryggt och väl även i framtiden.

Vad är ditt bästa argument för att den som bor i Botkyrka ska rösta på Vänsterpartiet i valet den 11 september?

Många partier driver politik för att gynna vissa grupper – ofta på någon annans bekostnad. Bara Vänsterpartiet driver en politik för att ALLA skall ha det bra. När vi minskar klyftorna mellan rika och fattiga eller priviligierade och marginaliserade grupper i samhället blir livet bättre för ALLA. Både för oss som bor här i Botkyrka just nu, och alla som skall leva här i framtiden!

Kopiera länk