artikel

Stoppa människohandeln

Efter att ha behandlats av socialnämnden och kommunstyrelsen kommer nu Vänsterpartiets motion ”Lokalt arbete mot prostitution och trafficking upp i Kommunfullmäktige. Tyvärr lär svaret bli detsamma där. Det konstateras visserligen att problemet är stort och många gånger dolt och att det bör kartläggas, men att det görs redan i Stockholms län och det kommer även att göras en kartläggning i Stockholms stad. Därför är förslaget att kommunen inte ska satsa resurser på en sådan.
Ett av skälen som nämns i Socialnämndens yttrande är också att en kartläggning skulle kosta några hundratusen. Vi tycker inte att något av skälen är hållbara. Det behövs inte så stor empatisk förmåga för att föreställa sig vad dessa ofta mycket unga flickor upplever av skräck och förnedring. Om alla kommuner gör sina egna kartläggningar verkar man dessutom i preventivt syfte genom att försvåra denna typ av brottslighet. Botkyrkas närhet till Nynäshamn med dess internationella trafik medför förmodligen också en utökad risk för trafficking.

Man kan nog vara säker på att de avslöjanden som gjorts med åtföljande rättegångar är toppen av ett isberg. Det innebär att ett okänt antal flickor, många av dem knappt mer än barn hålls i fångenskap och utnyttjas som sexslavar efter att ha lockats hit under falska förespeglingar. Allt måste göras för att förhindra denna vidriga brottslighet.

Att hänvisa till arbetet i Stockholms län för att inte bedriva ett lokalt arbete är inget bra skäl. Att tveka på grund av marginella kostnader är ett ännu sämre skäl.

Rose-Marie Holmgren

Kopiera länk