artikel

Det bidde ingen Fixar-Malte i Botkyrka

”Fallskador bland äldre är den skada som orsakar det största antalet dödsfall. År 2001 var det 1 100 personer över 65 som dog till följd av fall och 42 000 som sökte vård av samma anledning. Varje höftledsfraktur kostar samhället cirka 250 000 kronor.” Detta kunde man läsa i en stor artikel om ohälsa i DN av generaldirektören för Statens Folkhälsoinstitut Gunnar Ågren, där han i övrigt framhåller det skadeförebyggande arbetet i Sverige som varande i världsklass.
Ett tungt argument när det gäller det skadeförebyggande arbete som en Fixar-Malte utför. Tyvärr fick Vänsterpartiets motion om inrättande av dessa tjänster ett negativt svar av Vård-och omsorgsnämnden. Detta bland annat med hänvisning till de insatser som görs inom rehaborganisationen. Vidare påstås det att de angivna besparingarna i Höganäs kommun, en pionjär när det gäller Fixar-Malte inte kunde bevisas utan var en uppskattning. Där har vi andra uppgifter som bland annat publicerats i Pro:s tidning Pensionären. Dessutom har projektet i Höganäs utvärderats i en uppsats i nationalekonomi, författad av Anders Folkesson som kommit till slutsatsen att satsningen är en klar samhällsekonomisk framgång.

Fixar-Malte utför uppgifter som hemtjänsten inte har på sin arbetslista: tejpar mattkanter, fäster upp ledningar, hänger upp gardiner och kollar upp ”lömska fällor”i lägenheterna mm.

Motionen har ännu ej behandlats i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Så än finns det hopp. Vi föreslår att den
styrande majoriteten inhämtar synpunkter från sina äldre medlemmar och inte minst från pensionärsorganisationerna.

Rose-Marie Holmgren, gruppledare i kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden

Kopiera länk