artikel

Ett ögonblick… Mats Einarsson från Tumba

Mats Einarsson från Tumba omvaldes på kongressen i januari till partistyrelsen för Vänsterpartiet. Efter det har han även omvalts till partiets verkställande utskott. I Botkyrka sitter han i kommunfullmäktige och i demokrati- och integrationsberedningen.
– Hur känns det att bli vald till partistyrelsen?

Roligt och hedrande, jag ser fram mot arbetet de kommande två åren. Det var bra att alla valda fick höga röstetal; det visar att partistyrelsen som helhet har ett starkt stöd och är representativ för partiet.

– Vad tyckte du om kongressen?

En av de bättre jag varit med på. Kontrasten till medias bild av ett parti i kris och upplösning (och kanske till våra egna ”worst case-scenarion”) förstärkte det positiva intrycket ytterligare. Diskussionerna var konstruktiva och politiska och ombuden visade att olika åsikter, ibland väldigt olika, är fullt förenliga med en uppslutning kring partiet.

Alla var ju inte lika nöjda med besluten, men jag tror att det var färre än vanligt som var missnöjda och de som var missnöjda var lite mindre missnöjda än vanligt.

– Vad har du att säga om valplattformen som kongressen antog?

Jag tycker det är en utmärkt valplattform, men det är väl inte så konstigt eftersom jag satt i den partistyrelse som arbetade fram förslaget. Kravet på 200 000 nya jobb är helt riktigt och det har verkligen slagit igenom. Centern satte till och med riksdagens utredningstjänst på att räkna ut vad våra reformer skulle kosta och interpellerade Pär Nuder om saken. Alla partier måste förhålla sig till vår valplattform. Hörde förresten att det inom miljöpartiet fanns förslag om att de skulle kräva 250 000 nya jobb för att bräcka oss, men det avslogs…

– Bilden av Vänsterpartiet har präglats av slitningar på sista tiden. Hur var stämningen?

Stämningen på kongressen var mycket bra, såvitt jag kunde uppfatta från presidiehorisonten. Man ansträngde sig verkligen att diskutera sakligt. Även de kamrater som i svepande och oförsonliga ordalag angripit partiet offentligt före kongressen sänkte tonläget i talarstolen, vilket de ska ha ett erkännande för. Media tvingades motvilligt erkänna att det här inte var ett parti i kris, utan att påfallande enigt parti.

– Vad är partiets viktigaste uppgift det närmaste året?

Först och främst att säkra en vänstermajoritet i riksdagen och i så många kommuner och landsting som möjligt – och det gör vi bäst genom att arbeta för en valframgång för vårt parti. Vi ska inte bara vara ett parlamentariskt parti och vi behöver definitivt stärka vårt utomparlamentariska arbete, inte minst i fackföreningsrörelsen, men de närmaste månaderna måste vi fokusera även detta arbete på valrörelsen. Vi har mycket bättre förutsättningar att göra ett bra val än vad vi själva tror!

– Vad önskar du dig mest av allt just nu?

Fred och socialism i hela världen. I väntan på det: kristdemokraterna under tre procent i alla opinionsmätningar fram till valet.

Kopiera länk