artikel

Rödgrönt styre i Botkyrka visar vägen!

Det har nu gått sju månader sedan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Botkyrka kom överens om att styra kommunen tillsammans. Som enda kommun i länet med rödgrön majoritet (Södertälje har också rödgrönt styre, men ingen klar majoritet) har vi ögonen på oss och förväntningarna är stora. Hittills har det gått bra (sa han som trillade ut från fönstret när han var halvvägs nere…). Det som aldrig riktigt lyckades på riksplanet under förra mandatperioden, att gå från förhandlingar till samarbete, har vi goda förutsättningar att förverkliga i Botkyrka. Samtidigt är det klart att vi är tre olika partier med delvis olika politik och ideologi som har rätt och skyldighet att profilera sig i den politiska offentligheten.

Just nu är de yttre förutsättningarna för samarbetet ganska bra. Kommunens ekonomi är relativt stark. Skatteintäkterna ökar till följd av sjunkande arbetslöshet och hög tillväxt. Kommunens överskott 2006 blev rekordstort. Det gör att vi nu kan diskutera vilka satsningar vi ska prioritera, snarare än vilka nedskärningar som måste accepteras. Det är inga jättereformer vi talar om; de eftersatta behoven och bristerna är betydligt större än de ökande intäkterna, men det går ändå åt rätt håll. Utbyggd och förbättrad barnomsorg, fler lärare i skolorna och stärkt stöd till folkbildning och ungdomars fritid är några prioriterade områden för Vänsterpartiet.

Men läget kan ändras snabbt – när regeringens politik får fullt genomslag och konjunkturen vänder. Sänkningen av a-kassan är bara ett exempel på åtgärder som kan komma slå rakt in i kommunernas ekonomi i form av ökade sociala kostnader. Därför gäller det att tänka långsiktigt och planera klokt.

Just nu arbetar vi med flerårsplanen 2008-2011. Nämnder och förvaltningar har presenterat åtskilliga förslag till förbättringar av verksamheten och önskvärda investeringar. Det allra mesta är mycket angeläget, en hel del helt enkelt nödvändigt. Men det är omöjligt att tillgodose allt. Vänsterpartiets uppgift är att se till att resurserna
används där de behövs bäst – att de används för att minska klassklyftorna, stärka jämställdheten och säkra en långsiktigt hållbar utveckling. I valet 2010 ska vi inte bara säkra en vänstermajoritet med ett starkare Vänsterparti i Botkyrka, vi ska också ta tillbaka makten i landstinget och i riksdagen. Hur vi sköter oss i Botkyrka kan faktiskt ha en avgörande betydelse för hur det går!

Mats Einarsson, kommunalråd

Kopiera länk