artikel

Rödgröna satsningar för ett hållbart Botkyrka

Den enda rödgröna majoriteten i Stockholms län, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna i Botkyrka, fattar idag beslut om flerårsplan 2008-2011. Vi visar att rödgröna välfärdssatsningar står sig starkare än orättvis högerpolitik.

För att nå en hållbar utveckling gör vi satsningar där behoven är störst. Vi bygger nya förskolor och upprustningen av Botkyrkas skolor fortsätter. Näst på tur står Malmsjö skola och Broängsskolan. Renoveringen av Malmsjöskolan blir den största skolombyggnaden i Botkyrkas historia. Flerårsplanen innehåller också en fortsatt satsning på ökad lärartäthet i gymnasieskolan. Med andra ord fortsätter vi vår satsning på Botkyrkas barn och unga.

Flerårsplanen innehåller även en rad miljösatsningar. Under de närmaste åren ska kommunen ta fram ett naturvårdsprogram och vi tar itu med dagvattenshanteringen. Vi ska också satsa på att utveckla Lida Friluftsgård.

– Botkyrka satsar på både våra unga och äldre. Vi fortsätter nu vår satsning på ökad lärartäthet i gymnasiet, säger Katarina Berggren (s), kommunstyrelsens ordförande. Och vi bygger fler konstgräsplaner. Framtidens Martha eller Zlatan ska komma från Botkyrka. Vi bygger dessutom två nya äldreboenden de närmaste åren.

– De stora investeringar vi gör i våra skolor visar att den politiska majoriteten satsar på våra barns studiemiljö. Satsningen på Malmsjö skola saknar historiskt motstycke. Och det är bra att vi nu löser dagvattenhanteringen i Botkyrka. Det är en viktig miljösatsning, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet.

– Vi ska säkerställa en jämställd samhällsservice och satsa ytterligare på mångfaldsarbetet. Vi ska göra Lida Friluftsgård mer tillgängligt och spännande för nya grupper. Att flerårsplanen har tuffare mål för koldioxiutsläpp än i den förra planen känns bra, säger Esabelle Reshdouni, gruppledare för Miljöpartiet.

Kopiera länk