artikel

Solidaritet håller ihop Botkyrka

Bekir Uzunel är fullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Botkyrka. Han kom till Botkyrka som elvaåring. Han bodde länge i Fittja och för några år sen flyttade han vidare med familjen till Tullinge. Här svarar han på vad han tycker om kommundelningsfrågan.

 Bekir Uzunel
Bor: 1976 kom han till Fittja och 2004 flyttade han till Stendalsvägen i Tullinge.
Ålder: 42 år
Familj: Fru och tre barn
Sysselsättning: Konsult
Uppdrag: Fullmäktigeledamot (v) och vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vill du att Botkyrka ska delas?
Nej nej, absolut inte! Botkyrka är en fantastiskt spännande kommun som sprudlar av mångfald och glöd. Vi har ett rikt kulturliv och fantastisk natur. Allt detta är till för oss alla som vi tillsammans måste få utveckla som en helhet. Att vilja splittra är väldigt inskränkt.

Men vill inte många Tullingebor splittra Botkyrka?
Tullingepartiet är det enda partiet i kommunfullmäktige som uttalat vill splittra Botkyrka. Sen finns det en hel del i Tullinge som skrivit på listor för att Tullinge ska bli en egen kommun. Men tullingeborna är ingen homogen grupp och det finns många olika uppfattningar här. Många som jag känner i Tullinge tycker att det vore helt absurt med en delning.

Tullingepartiet säger att Tullingeborna inte har någonting att säga till om?
Det är inte sant. Vi tullingebor har naturligtvis samma möjligheter som alla andra att påverka politiken. Och det gör vi också. Tullinge är mer än väl representerat i kommunfullmäktige och andra folkvalda församlingar i kommunen.

Satsas det tillräckligt mycket på Tullinge?
Det sprids mycket konstiga rykten här. Å ena sidan satsas det ”för mycket”, å andra sidan satsas det ”för lite”. Och för det tredje ”överexploaterar” vi Tullinge… Vi satsar där behoven är störst och behoven att bygga ut barnomsorgen är stor i Tullinge. Dessutom måste vi ha fler hyreslägenheter här. Våra barn måste ju kunna bo kvar i Tullinge när de flyttar ut. Naturligtvis ska vi bygga på ett genomtänkt och planerat sätt i en rimlig omfattning.

Hur ska vi bemöta dem som vill splittra kommunen?
Det är viktigt att vi öppet talar om vad den här frågan handlar om. De som vill isolera Tullinge är vita medelålders män som räds förändringar och sådant de upplever som främmande. Därför måste vi samarbeta och arbeta tillsammans ännu hårdare. Vi ska låta solidariteten övervinna rädslan. Och vi måste säga som det är. Vi förlorar på en kommundelning.

Avslutningsvis, hur trivs du i Tullinge?
Jo tack! Jag trivs jättebra här. Jag trivs fantastiskt bra i hela Botkyrka. Botkyrka är en vacker plats och det finns mycket värme och öppenhet hos botkyrkaborna.

Kopiera länk