artikel

2010 satsar vi på jobben, klimatet och de unga

Det blir en framtidsinriktad rödgrön budget för Botkyrka kommun nästa år. Samtidigt som vi har ordning och reda i kommunens ekonomi satsar vi på jobben, klimatet och på Botkyrkas barn och unga. Här är några exempel på satsningar nästa år:

  • Botkyrkas 16-åringar kommer att erbjudas sommarjobb.
  • Vi investerar i nya förskolor och skolor.
  • Alla fyraåringar erbjuds heltid på förskolan.
  • Vi utökar antalet gymnasieplatser med 250 elever. Detta gör att fler får förutsättningar att fullfölja sin gymnasieutbildning.
  • Inga uppsägningar ska ske av tillsvidareanställd personal.
  • Vi satsar på klimatinvesteringar. Målet är att Botkyrka kommun ska vara klimatneutralt 2020. Därför börjar vi nu med att energieffektivisera våra lokaler och stegvis ställa om så att våra anläggningar ska drivas av sol- och vindkraft.
  • Vi påbörjar bytet av samtliga kvicksilverarmaturer för en bättre och mer energieffektiv offentlig belysning.
  • Vi inleder bytet av fordonsparken till biogasfordon genom att skapa en bilpool.

Vi gör dessa satsningar trots att den moderatledda regeringen sedan den tillträdde, för snart fyra år sedan, fryst statsbidragen till kommunerna. Det tillfälliga bidraget för nästa år räcker inte. Dessutom vältrar staten över stora kostnader på kommunerna genom regeringens försämringar av a-kassan och sjukförsäkringen. Deras politik straffar alltså inte bara sjuka och arbetslösa utan den angriper även välfärden.

Till skillnad från regeringen tar vi ansvar för våra tre viktigaste framtidsutmaningar – jobben, klimatet och välfärden. Botkyrka kommuns ettårsplan för 2010 är alltså inte bara en budget för 2010 utan det är en budget för framtiden.

Katarina Berggren (s)           

Mats Einarsson (v)                

Niklas Gladh (mp)

Kopiera länk