Uncategorized

Insändare till Mitt i Botkyrka

Flemingsberg är ett kunskapscentrum i Stockholm som växer snabbt. Med närheten till sjukhuset och Södertörns Högskola finns här en miljö för vetenskap, forskning, nya arbetsplatser, kunskapsintensivt näringsliv och nyföretagande. Kanske kommer vi att hitta framtidens nobelpristagare här! Tullinge villastad ligger nära det framväxande Flemingsberg och vi vill att Tullinge och Botkyrka ska dra nytta av alla möjligheter detta kunskapscentrum ger.

Botkyrka och Huddinge arbetar tillsammans med en gemensam planering över kommungränsen med att ta fram en så kallad fördjupad översikts plan (FÖP) som visar hur detta område kan utvecklas inom de kommande 20-30 åren. Vi i Botkyrka har haft ett första samrådsförslag ute för dialog och vi har fått in massor av synpunkter och kloka idéer från Tullingeborna. Vi är glada för detta engagemang och tillsamman kan vi se till att Tullinge och Flemingsberg utvecklas på bästa sätt.

Utifrån diskussionen har vi i den rödgröna majoriteten i Botkyrka kommit fram till följande:

  • Vi behöver skapa bättre samband mellan Tullinge och Flemingsberg och se till att undvika onaturliga barriärer mellan kommunerna som t ex skrymmande parkeringshus. Det ska inte leda till ökad genomfartstrafik i Tullinge Villastad. Vägarna är främst till för de boende i området.
  • Vi vill skapa fungerande gång- och cykelförbindelser.
  • Förtätning i Tullinge villastad är inte aktuellt och vi säger nej till förfrågningar om tomtavstyckningar.
  • Gatukostnadsavgift är inte aktuell under överskådlig tid.  

 

Nu fortsätter arbetet med framtagandet av en ny FÖP och inom kort kommer ett utställningsförslag att presenteras. Då kommer Tullingeborna och övriga Botkyrkabor återigen ha möjlighet att påverka dess utformning.

Katarina Berggren                                    Mats Einarsson                                         Niklas Gladh

Gruppledare (s)                                         Gruppledare (v)                                        Gruppledare (mp)

Kopiera länk