Uncategorized

Botkyrka är den klart vänstraste kommunen i Stockholmsregionen!

I ett forskningsprojekt på Göteborgs universitet, Politiker tycker om demokrati, har landets kommunpolitiker bl.a. fått placera in sig på höger-vänsterskalan med 0 som mest vänster och 10 som mest höger. Sedan har man ordnat Sveriges 290 kommuner från vänster till höger. Det visar sig att Botkyrka är den klart mest vänsterinriktade i Stockholms län. Vi hamnar på 81:a plats från vänster med värdet 4,3. Därnäst av Stockholmskommunerna kommer Norrtälje på 164:e plats (4,88). 20 av länets kommuner tillhör den mest högerinriktade tredjedelen. På plats nummer 287 ligger Täby, på 288 Lidingö och näst längst åt höger ligger Danderyd med värdet 7,50. Den 290:e och yttersta högerplatsen tar Vellinge (7,89). Längst till vänster ligger Överkalix med värdet 2,51. Undersökningen redovisas på Politikerenkäten, https://politikerenkat.dagenssamhalle.se/

Kopiera länk