Uncategorized

Uttalande från Vänsterpartiet Botkyrka

Botkyrka 2010-06-01

Till

Ship to Gaza

Israels ambassad i Stockholm

Sveriges regering

Massmedia och allmänhet

 

FÖRSVARA PALESTINA – BEFRIA GAZA!

Med sorg och vrede har vi tagit emot uppgifterna om staten Israels militära attack på den humanitära konvojen Ship to Gaza. Vi framför vårt djupa deltagande till offrens anhöriga och vårt fördömande av den israeliska regimens våldsdåd. Ansvaret för detta brutala angrepp har dagens israeliska regering, men attacken är också ett led i den politik som under den israeliska statens hela existens plågat det palestinska folket.

Vi uttrycker vårt fulla stöd till och vår solidaritet med Palestinas lidande folk och med de krafter i Israel som, trots alla svårigheter, kämpar för en fredlig, rättvis och harmonisk samlevnad mellan de israeliska och palestinska folken.

Vi fördömer den israeliska regeringens våld, dess aggression och förnedrande behandling av det palestinska folket. Israel stjäl mark och vatten från sina grannar, förstör de naturliga livsbetingelserna för ett redan utarmat folk, berövar människor möjligheter till arbete, utbildning och sjukvård. Israel blockerar materiella resurser för samhällets uppbyggnad och utveckling. Israel skapar misär och bygger murar mellan människor istället för fred, demokrati, trygghet och välfärd. Israel har förvandlat Gaza till ett fasansfullt fängelse. Hur länge skall detta få fortgå? Världen kan inte tigande åse Israels illdåd den 31 maj eller det ständiga förtryck Israel utövar mot Palestinas folk.

Vi kräver

  • ett omedelbart slut på alla våldshandlingar i Gaza och på Västbanken
  • att Ship to Gaza-konvojens deltagare och fartyg släpps fria och får anlöpa Gaza
  • Att Israel omedelbart häver blockaden mot Gaza
  • att Israel fullt ut efterlever FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter och alla folks likaberättigande
  • att Israel accepterar och följer FN:s samtliga resolutioner mot ockupationspolitiken
  • att Israel respekterar internationellt rätt
  • att fredsprocessen drivs vidare i enlighet med FN:s resolutioner med en rättvis tvåstatslösning som garanterar båda folkens rätt till eget territorium och att Israel omgående återlämnar ockuperad mark till Palestina.

Vi uppmanar till bojkott och sanktioner mot Israel.

Vi kräver att den svenska regeringen protesterar kraftfullt och konsekvent mot Israels övergrepp mot Ship to Gaza

Vi kräver att EU:s handelsavtal med Israel – som förutsätter att Israel respekterar mänskliga rättigheter – sägs upp och att Israels medlemskap i OECD stoppas.

Vi manar till ökad internationell solidaritet med det palestinska folkets frihetskamp.

FÖRSVARA PALESTINA – BEFRIA GAZA!

Vänsterpartiet i Botkyrka

Medlemsmöte 2010-06-01

Kopiera länk