Uncategorized

Rödgrön framtid i Botkyrka

Den 19 september röstade botkyrkaborna för en rödgrön framtid i Botkyrka. Därmed kommer satsningar på jobben, kulturen och välfärden att fortsätta. Likaså den nödvändiga klimatomställningen.

Vi hoppas och tror att detta betyder att botkyrkaborna – likt oss – känner framtidstro och utvecklingsoptimism. För vi tror på allas möjligheter att förverkliga sig och då måste alla få en chans. Vi kommer att fortsätta satsa på jobb och utbildning med särskild fokus på Botkyrkas ungdomar.

Vi kommer inte att nöja oss med annat än en välfärd i världsklass där vi tar hand om varandra solidariskt. Vår trygghet går före utförsäljningar och försämringar. Och vi kommer att fortsätta att investera i framtiden – i nya skolor, äldreboenden, gruppboenden och levande stadsmiljöer. Vi ska göra smarta investeringar som gör att Botkyrka inte ska bidra till några klimatförändringar.

Ett liv i Botkyrka ska vara inspirerande. Därför vill vi satsa på kulturen och föreningslivet. Det skapar gemenskap, personlig utveckling, ger ett rikare och tryggare liv för alla. Satsningar på kreativitet och entreprenörskap ger inte bara ökade möjligheter till arbete utan det ger även härliga upplevelser.

Tack för förtroendet ni gett oss. Men politikens innehåll är inte en lyx förunnat oss förtroendevalda och våra tre partier. Botkyrka behöver din delaktighet och dina drömmar om en bättre framtid. Även din kritiska röst är viktig – särskilt när du inte håller med oss. Framtidens Botkyrka bygger vi tillsammans.

Katarina Berggren – gruppledare (s) Botkyrka

Niklas Gladh – gruppledare (mp) Botkyrka

Mats Einarsson – gruppledare (v) Botkyrka

Kopiera länk