Uncategorized

Minska klyftorna – håll ihop Botkyrka!

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Botkyrkas årsmöte 2011-02-19

Klyftorna mellan fattiga och rika fortsätter att växa . År 2000 tjänade den genomsnittliga Botkyrkabon 74% av Danderydsbons inkomst. 2009 hade siffran sjunkit till 68%. Jämför vi kvinnor och män är skillnaderna än större. På alla områden ser vi hur skillnaderna ökar mellan fattiga och rika, mellan kvinnor och män, mellan utlandsfödda och de som är födda i Sverige. Vi har en borgerlig regering som inte bara låter det ske, man driver aktivt på! ”Det ska löna sig att arbeta” säger Reinfeldt. Det betyder i klarspråk: ”Det ska vara så fattigt för dig att vara arbetslös, funktionshindrad eller sjuk att du tar vilket underbetalt jobb som helst”. Detta kallar man cyniskt ”arbetslinjen”. För att ytterligare öka skillnaderna sänker man skatten rejält för höginkomsttagare och slumpar bort gemensamt ägda lägenheter, förskolor och vårdcentraler till enskilda personer som kan göra miljonklipp.

Ett samhälle med växande klyftor och orättvisor är ett dåligt samhälle för alla. Det är hög tid att vända utvecklingen! Gemensam, rättvist fördelad välfärd, små inkomst- och förmögenhetsskillnader och låg arbetslöshet leder till välstånd och utveckling för hela samhället.

I Botkyrka driver Vänsterpartiet på i den rödgröna majoriteten för en politik som stärker den gemensamma välfärden och minskar klyftorna. Resurser ska fördelas efter behov, i förskolan och skolan likaväl som i äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Med en aktiv arbetsmarknadspolitik ska vi hålla tillbaka arbetslösheten och vi garanterar alla ungdomar mellan 18 och 24 år utbildning, praktik eller arbete. Vi vill hålla ihop Botkyrka!

Men det finns också krafter som drar i motsatt riktning. Bakom fraser om lokalt inflytande döljer sig förhoppningar om att genom en kommundelning få behålla en större del av kakan. ”Gärna solidaritet – men inte på vår bekostnad!”. Det vore fullständigt fel väg att gå. Vi ska hålla ihop Botkyrka och vi ska ta ett gemensamt ansvar för vår kommun, inte bygga nya barriärer. Det vinner Tullinge på och det vinner hela Botkyrka på.

Kopiera länk