Uncategorized

Vi rödgröna vill möjliggöra byggandet av 100 nya villatomter i Norsborg, Hallunda, Alby och Fittja

Vi i socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har tillsammans med de boende i Norsborg, Hallunda, Alby och Fittja påbörjat ett samtal om möjligheten att bygga 100 nya villor i områdena. Det finns ett stort sug bland många att kunna bo kvar i Botkyrka samtidigt som man vill förverkliga sin villadröm.

Vi vill skapa möjligheter för botkyrkaborna att i större utsträckning välja boendeform efter livssituation. När familjen växer ska man inte behöva tvingas flytta från området och kompisarna för att det saknas lämpliga bostäder. Likaså ska det fortsatt finnas hyreslägenheter när ungdomarna vill flytta hemifrån. Vi tror på en mångfald av boendeformer i varje stadsdel för att skapa attraktiva stadsmiljöer – därför satsar vi i majoriteten på att möjliggöra för 100 nya villatomter i Alby, Fittja, Hallunda och Norsborg. Detta leder dessutom till ökad stabilitet och trygghet.

 Vi har börjat arbetet genom att knacka dörr och samtala med de boende på Rågången i Alby och Hammersta i Norsborg. Vi ser fram emot fler goda samtal och hjälp att hitta fler områden som lämpar sig för villabebyggelse.

 Katarina Berggren
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Mats Einarsson
Gruppledare (V)

 Bosse Olsson
Gruppledare (MP)

Kopiera länk