Uncategorized

Allt talar för ett sammanhållet Botkyrka!

I tisdags presenterades utredningen om vad en kommundelning skulle innebära. Den visar att både ett utbrutet Tullinge och det kvarvarande Botkyrka skulle förlora ekonomiskt. Utredningen kan inte peka på några andra fördelar. Allt talar alltså för ett helt Botkyrka även i fortsättningen.

I tisdags presenterades utredningen om vad en kommundelning skulle innebära. Den visar att både ett utbrutet Tullinge och det kvarvarande Botkyrka skulle förlora ekonomiskt. Utredningen kan inte peka på några andra fördelar. Allt talar alltså för ett helt Botkyrka även i fortsättningen.

Genom utfallet av det kommunala inkomst- och kostnadsutjämningsystemet skulle båda kommunerna få lägre inkomster. För Tullinge skulle det dessutom blir högre kostnader på grund av befolkningssammansättningen (fler unga och äldre) och på grund av de stora investeringar som gjorts i Tullinge på senare år. Till det kommer svårigheten att hitta lokaler till den nya kommunförvaltningen och att rekrytera specialistkompetens som inte kan tas över från den nuvarande kommunen. Utredningen kan inte peka på några fördelar för demokratin med en delning; däremot blir det ökade kostnader för en ny politisk organisation.

För Vänsterpartiet är det självklart att alla Botkyrkabor tjänar på att vi hjälps åt istället för att dra upp nya gränser. Vi vill fortsätta att utveckla hela Botkyrka!

Anna Herdy, ordförande Vänsterpartiet Botkyrka
Mats Einarsson, gruppledare

Kopiera länk