Uncategorized

Sälj inte ut BUP i Botkyrka!

Idag skriver bl.a. Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet i Botkyrka, om orimligheten i att sälja ut barn- och ungdomspsykiatrin i Botkyrka på DN Sthlm Debatt. Läs hela artikeln här.

Ingen i den borgerliga majoriteten kan egentligen förklara varför BUP i Botkyrka nu ska upphandlas mer än att i allmänna ordalag hänvisa till sin budget. Den ytterst ansvariga, sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP), har ingen annan uppfattning än att det handlar om ”mångfald”, som i detta sammanhang betyder fler privata vårdgivare. Någon uttrycklig ambition att privatisera för att förbättra verksamheten finns inte av naturliga skäl. BUP i Botkyrka uppvisar nämligen utmärkta siffror på olika tillgänglighets- och kvalitetsmått och klarar all måluppfyllelse. Man har också full läkarbemanning till skillnad från en del andra BUP-mottagningar och man är välförsedd med psykologer och kuratorer.

Kopiera länk