Uncategorized

Anna Herdy: 2012 kommer att bli Vänstepartiets år!

Hemkommen från partikongressen i Uppsala känner jag mig mer optimistisk över partiets framtid än någonsin. Kongressen innebar många bra politiska debatter, ännu bättre beslut och ett partiordförandeval som kommer gå till historien som det mest öppna och utvecklande partiledarvalet någonsin. Fyra väldigt duktiga partiordförandekandidater har åkt land och rike runt, pratat politik och visat på hur en öppen och demokratisk process verkligen kan se ut.

Hemkommen från partikongressen i Uppsala känner jag mig mer optimistisk över partiets framtid än någonsin. Kongressen innebar många bra politiska debatter, ännu bättre beslut och ett partiordförandeval som kommer gå till historien som det mest öppna och utvecklande partiledarvalet någonsin. Fyra väldigt duktiga partiordförandekandidater har åkt land och rike runt, pratat politik och visat på hur en öppen och demokratisk process verkligen kan se ut.

Jonas Sjöstedt, som nu fått äran att leda Sveriges viktigaste parti, har en stor uppgift framför sig och enorma förväntningar på sina axlar. Men enligt min mening så har han redan denna första vecka i uppdraget visat att han verkligen är någon att räkna med. 2012 kommer att bli Vänsterpartiets år!

Vänsterpartiet behövs mer än någonsin. Vi har en enormt viktig roll att spela i svensk politik. Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet tar nu på sig ledartröjan i oppositionsarbetet och tillsammans ska vi bygga upp ett förtroende och visa på vår relevans fram till valet 2014, då vi äntligen ska bli av med den borgerliga skitregeringen!

Kamrater, vi  behövs alla i det arbetet!

Anna Herdy
ordförande Vänsterpartiet Botkyrka

Kopiera länk