Uncategorized

Rödgrön politik gör skillnad – Södertörns hantverksgymnasium blir kommunalt

I privatiseringarnas tidevarv, går Botkyrka kommun mot strömmen och köper upp en privatägd gymnasieskola för att bedriva utbildningarna i egen regi.

I privatiseringarnas tidevarv, går Botkyrka kommun mot strömmen och köper upp en privatägd gymnasieskola för att bedriva utbildningarna i egen regi.

Södertörns hantverksgymnasium är en friskola med hantverksprogram och byggprogram. Ägarna tänker gå i pension och har därför frågat kommunen om man vill köpa skolan. Igår beslutade Botkyrkas kommunstyrelse att göra det.

Genom att kommunalisera hantverksgymnasiet kan Botkyrka starta upp fler bra och behövliga yrkesutbildningar, både vanliga gymansieutbildningar och utbildning för elever som inte har gymnasiebehörighet. På så sätt kan vi ge en chans till ungdomar som idag står långt ifrån arbetsmarkanden att få en utbildning som leder till jobb.

Rödgrön politik gör skillnad!

Kopiera länk