Uncategorized

Vi vill ha Vård- och omsorgscollege i Botkyrka

På kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari, lade vi fram ett förslag om att starta ett Vård- och omsorgscollege i Botkyrka. Det finns ett regionalt Vård- och omsorgscollege i Stockholms län och att ansluta sig till det skulle stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv och sannolikt höja vårdutbildningarnas status. En bra jämställdhetssatsning och satsning på kvaliteten i äldreomsorgen, tycker vi!

På kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari, lade vi fram ett förslag om att starta ett Vård- och omsorgscollege i Botkyrka. Det finns ett regionalt Vård- och omsorgscollege i Stockholms län och att ansluta sig till det skulle stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv och sannolikt höja vårdutbildningarnas status. En bra jämställdhetssatsning och satsning på kvaliteten i äldreomsorgen, tycker vi!

Läs mer på Botkyrkabloggen.

Kopiera länk