Uncategorized

Studiemöte om situationen i Tunisien och Egypten

Per Björklund
Per Björklund

Den 25:e februari fick vi i Botkyrkas partiförening besök av frilansjournalisten och Vänsterpartisten Per Björklund. Han berättade om den aktuella situationen i Tunisien och i Egypten.

Nu har det gått ett år sedan de stora omvälvningarna i dessa två nordafrikanska länder. Man har fått bort Ben Ali och Hosni Mubarak från presidentposterna, men samma maktstruktur finns kvar i båda länder. Den fackliga organiseringen pågår för fullt, men den är ännu i ett tidigt utvecklingsstadium. Detsamma gäller för vänsterpolitiska partier. De behöver tid på sig att växa sig starka.

De enda riktigt starka krafter som kan samla mycket folk för att kunna stå emot den gamla maktstrukturen är olika islamiska partier, såsom Brödraskapsrörelsen. Det kvarstår att se hur mycket dessa kommer att opponera sig mot den gamla makteliten eller om de kommer att inträdda i olika överenskommelser med dem. Redan nu har en del yngre mer progressiva krafter som har tillhört Brödraskapsrörelsen i Egypten lämnat det gamla partiet i frustration och har börjat skapa egna rörelser.

Det enda som är säkert är att kampen går vidare på olika plan i såväl Tunisien och Egypten, och att det gäller för oss att hålla oss informerade om vad som händer – i synnerhet utifrån ett vänsterperspektiv.

Per har en egen blogg där man kan få mycket bra och aktuell information: https://kairotillvarlden.blogspot.se/. Dessutom tipsar han om en bra sida där man kan läsa det senaste om vad som händer i Syrien: https://www.jadaliyya.com/pages/index/4593/opposition-to-the-syrian-opposition_against-the-sy. Läs och håll koll på den kamp som våra kamrater i Norra Afrika och Mellanösten för!

Laura Purdy
Vänsterpartiet Botkyrkas styrelse

Kopiera länk