artikel

Vänsterpartiet motsätter sig Botkyrkabyggens beslut att sälja hela Albyberget

I förra veckan offentliggjorde Botkyrkabyggen att de tänker ”pröva en försäljning” av 1300 lägenheter på Albyberget. Södra Sidan skriver om beslutet här.

I förra veckan offentliggjorde Botkyrkabyggen att de tänker ”pröva en försäljning” av 1300 lägenheter på Albyberget. Södra Sidan skriver om beslutet här.

Vänsterpartiet anser att beslutet att sälja av hela Albyberget inte ryms inom kommunfullmäktiges beslut, som var att uppdra åt Botkyrkabyggen att sälja ”cirka 1000 lägenheter”. 1300 är väsentligt mer än 1000, och vi reserverade oss därför mot beslutet i Botkyrkabyggens styrelse.

Kopiera länk