artikel

Mats Einarsson om ettårsplan för Botkyrka 2013

20121122-095858.jpg

Idag debatteras och beslutas ettårsplanen (budgeten) för Botkyrka kommun 2013 i kommunfullmäktige. Det här är Vänsterpartiets gruppledare Mats Einarssons inledningsanförande i ettårsplanedebatten:

”Vi har framför oss en offensiv, framåtsyftande ettårsplan som bekräftar bilden av Botkyrka som en kommun med gott självförtroende, som visar vägen och som är långt ifrån lagom. Under de senaste åren har det skrivits och pratats mycket om Botkyrka.

Barnomsorg på obekväm arbetstid – Botkyrka!

Heltidsförskola för alla barn – Botkyrka!

Framgångsrikt arbete mot barnfattigdom – Botkyrka!

Ambitiöst klimatarbete – Botkyrka!

Halverad avgift i kulturskolan – Botkyrka!

Nu tar vi ytterligare steg.

Vi tror på Botkyrka – på ett Botkyrka som håller ihop, inte bara vad gäller kommungränsen, utan också socialt och kulturellt och som samtidigt är spretigt, mångfacetterat och dynamiskt.

Vi tror inte som vissa partier att man kan bromsa sig in i framtiden, att man kan snåla sig till resurser, eller att man klarar sig i trafiken utan att kunna skilja på höger och vänster. Vi tror inte heller att man kan bygga politiken på en längtan efter att det ska bli som förr (det har för övrigt aldrig varit som det var förr, inte ens förr…) eller på en uppdelning av människor i ”vi” och ”dom andra”. Och vi anser inte att järnrör är legitima politiska argument.

Det är en ekonomiskt stark budget med en ekonomi i balans, men framförallt en budget som möjliggör nödvändiga satsningar och reformer – på skolan och förskolan, på fritidshemmen, på förebyggande socialt arbete, på en förstärkt arbetsmarknadspolitik, på kultur och kreativitet.

Bostadsbyggandet är ett särskilt angeläget område. Det skulle behöva byggas minst 20 000 bostäder om året i Stockholmsregionen för att ge plats för en växande befolkning, inte minst hyresrätter till rimliga hyror. Förra året byggdes ungefär hälften. Och i år tror man att byggandet blir ännu mindre. Läget är akut och kräver givetvis en nationell bostadspolitik värd namnet om det ska bli någon ändring, men vi måste också göra vad vi kan. Därför ökar vi ambitionen för bostadsbyggandet i kommunen från 350 bostäder till ca 600.

Det är en offensiv budget. Men det är ändå en otillräcklig budget. Med en annan politik på riksnivå skulle vi kunna göra så mycket mer. Vänsterpartiets budgetalternativ i Riksdagen – ett alternativ som har en starkare finansiering än regeringens, är det väl bäst att tillägga innan någon kommer dragande med den där mytiska sedelpressen i källaren – Vänsterpartiets budget listar 24 punkter som skulle stärka kommunernas och landstingens ekonomi, totalt 23 miljarder nästa år och ytterligare ökningar de kommande åren. Det innebär lågt räknat 140 miljoner för Botkyrka, eller runt 300 heltidsanställda. Jag ska bara peka på några av punkterna:

  • Värdesäkring av statsbidragen
  • Stöd till upprustning av offentliga lokaler
  • Investeringsstöd för nybyggnation, upprustning och energieffektivisering av flerfamiljshus
  • Ökad bemanning i äldreomsorgen
  • Fler lärare
  • Mindre grupper i fritidshemmen
  • Fler platser på komvux
  • Skolmiljard till utsatta områden
  • Maxtaxa i hemtjänsten

Är det någon som är villig att ställa sig upp och säga att det där behöver inte Botkyrkaborna, det där är lyxkonsumtion, vi har redan den kvalitet som behövs – satsa hellre på fortsatta skattesänkningar för dem som behöver det minst? Någon?

Men vi kan inte vänta på en ny kurs i rikspolitiken. Med Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till ettårsplan för 2013 tar vi ansvar för att fortsätta utveckla välfärden och göra det möjligt fler att få arbete. Vi investerar i framtiden. Och framtiden finns som bekant i Botkyrka.

Ordförande, jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till ettårsplan och övriga beslutspunkter i ärendet.”

Kopiera länk