artikel

Vi höjer lägstlönerna med 1 000 kronor i månaden

pengar

Rödgröna Botkyrka höjer lönerna för de lägst avlönade kommunanställda. Den 1 januari höjdes kommunens lägstalön med 1 000 kronor, till 17 700 kronor i månaden. Höjningen gäller retroaktivt från den 1 september. De som huvudsakligen berörs är anställda inom omsorgen och barnskötare utan gymnasieutbildning. Även anställda som har gymnasieutbildning får en löneökning, från 18 450 till 19 000 kronor i månaden.

Genom den nya lönenivån, blir Botkyrka ledande i Södertörnsområdet vad gäller lägstalöner. Totalt är det ca 700 anställda som får höjd lön genom detta beslut och av dem är en majoritet kvinnor som gör viktiga, men alltför lågt betalda jobb. En höjning av lägstalönerna är därför en del i vår feministiska politik för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

 

 

Kopiera länk