artikel

Tiggeri är inte ett ordningsproblem, det är ett socialt problem

tiggAnders Thorén från Tullingepartiet ställde på förra kommunfullmäktige frågor om kommunen kan göra något för att hindra människor från att tigga i vår kommun. Han frågade:

Anders Thorén från Tullingepartiet ställde på förra kommunfullmäktige frågor om kommunen kan göra något för att hindra människor från att tigga i vår kommun. Han frågade:

”1. Kan kommunen göra något för att hindra tiggeriet och vad gör man i så fall?
2. Är det möjligt att inom ramen för lokala stadgar förbjuda personer att sitta på en viss plats
eftersom det hindrar gångtrafik?”

Här kan du läsa hela intepellationen från Anders Thorén.

På kommunfullmäktige ikväll svarade Mats Einarsson (V), som är ordförande i socialnämnden, på frågorna. Han svarade bland annat såhär:

”I sin interpellation konstaterar Anders Thorén helt riktigt att tiggeri inte är kriminaliserat i Sverige. Han anser dock att tiggande människor medför ’andra problem som t ex nedskräpning, otrygghet och obehag.’ Han misstänker också att de personer han sett tigga i Tullinge genom påtryckningar från kriminella personer tvingas tigga. Misstanken baserar han enligt interpellationen på att ’dessa tiggare, enligt uppgift, har haft två stycken fordon som stått parkerade på infartsparkeringen’. Enligt 4 kap. 1 a § Brottsbalken är det olagligt att tvinga någon till tiggeri. Brottet rubriceras människohandel och kan ge upp till tio års fängelse. Misstänker man att man bevittnat ett sådant brott bör man anmäla det till polisen.
(…)
Jag är enig med Anders Thorén om att det inte är värdigt att människor ska tvingas tigga för sin försörjning. Men misär bekämpas inte med polis eller ordningsvakter. Man löser inte problemet genom att kriminalisera tiggandet eller genom att tvinga utsatta människor att flytta på sig. Tiggeri är inte ett ordningsproblem, det är ett socialt problem. Tiggeriet synliggör, på ett sätt som vi inte är vana vid, de klyftor och den fattigdom som har blivit verklighet för allt fler i dagens Europa. Lösningen måste vara ett politiskt arbete på alla nivåer, från den lokala till den europeiska och globala, en politik för att minska klassklyftorna, utrota rasism och diskriminering – inte minst den som riktas mot romer – bekämpa arbetslösheten och bygga ut den generella välfärden och de sociala trygghetssystemen.”

Här kan du läsa hela svaret från Mats Einarsson.

Kopiera länk