artikel

Rödgrön jobbpolitik – ikväll tas nästa steg

Nooshi_jobbpaket
Ikväll ska kommunfullmäktige besluta om det jobbpaket som Botkyrkas rödgröna politiska majoritet har föreslagit. Jobbpaketet består av flera delar:


Ikväll ska kommunfullmäktige besluta om det jobbpaket som Botkyrkas rödgröna politiska majoritet har föreslagit. Jobbpaketet består av flera delar:

  • En ny vägledningsfunktion med arbetsmarknadsfokus
  • Fler kommunala vuxenutbildningsplatser
  • Fler sommarjobb för unga
  • 100-150 resursjobb i kommunala verksamheter, för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Jobbpaketet väntas bifallas av fullmäktige, men Moderaterna vänder sig emot satsningen på resursjobb.

– Det är cyniskt av (m), men inte särskilt förvånande, säger Nooshi Dadgostar, fullmäktigeledamot för Vänsterpartiet.

–  Men med tanke på det enorma fiasko som moderatregeringens så kallade arbetslinje inneburit, så tycker jag att moderaterna borde vara lite mer ödmjuka. Medan deras regering lyckats höja arbetslösheten till nästan 9 procent, ser vi till att satsa på en jobbpolitik som faktiskt fungerar, säger Nooshi.

Sociala investeringar lönar sig
Målet med jobbpaketet är att sänka arbetslösheten i Botkyrka. Tillsammans med SKL har kommunen låtit utreda effekten av sociala investeringar som hjälper människor att gå från försörjningsstöd till arbete. Effekterna är stora. Det räcker exempelvis med att en person får arbete för att kommunala utbildningsinsatser för 25-50 personer ska ”löna sig” ekonomiskt.

– Att investera i utbildning och andra insatser som leder till att människor får jobb är en av Vänsterpartiets viktigaste prioriteringar. Det är jättetufft för den enskilde att vara utan jobb, samtidigt som arbetslösheten skadar samhället på flera sätt. Konkurrensen på arbetsmarknaden blir allt hårdare, det blir svårare att försvara fackliga rättigheter och vi får mindre skattepengar till välfärden. Därför är jobbpolitiken så viktig för oss i Vänsterpartiet, säger Nooshi Dadgostar.

En väg till jobb och ökad trygghet
De som kommer att få en anställning genom resursjobben, kommer att ha möjlighet att kvalificera sig för a-kassa.

– Regeringens politik har lett till att många arbetslösa tvingas leva på försörjningsstöd från socialen. Man har på så sätt brutit sönder den svenska modellen, som bland annat byggt på breda försäkringslösningar som skyddar folk mot fattigdom vid arbetslöshet eller sjukdom. Nu ser vi till att ta ansvar lokalt för att vända utvecklingen. Arbetslösa ska inte tvingas söka socialbidrag. Med resursjobben får man en ettårig anställning som ger viktiga kontakter och värdefulla erfarenheter samtidigt som man hinner komma in i arbetslöshetsförsäkringen, avslutar Nooshi Dadgostar.

Fullmäktigedebatten kan ses på plats i Hallunda Folkets Hus eller via web-TV. Sammanträdet sätter igång klockan 17.30.

Kopiera länk