artikel

Jämställdhet är bra för ekonomin


Sverige är inte jämställt. Det märks inte minst på arbetsmarknaden. Kvinnor tjänar mindre än män, jobbar oftare deltid – ofta ofrivilligt, och kvinnor tar mer ansvar för hemarbete och familj.


Sverige är inte jämställt. Det märks inte minst på arbetsmarknaden. Kvinnor tjänar mindre än män, jobbar oftare deltid – ofta ofrivilligt, och kvinnor tar mer ansvar för hemarbete och familj.

Vänsterpartiets budgetförslag för Sverige har fokus på minskad arbetslöshet och satsningar för ökad jämställdhet.

Ojämställdhet kostar
Det är dyrt att inte ha ett jämställt samhälle. Dels förstås för kvinnor som inte får ordentligt betalt för sitt arbete, men också för samhället i stort.  I genomsnitt är skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomster 63 000 kronor netto per år. Helt oacceptabelt, tycker vi i Vänsterpartiet. Därför lägger vi ett budgetförslag i riksdagen, som skulle innebära ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. Det skulle många tjäna på. Om kvinnor fick möjlighet att jobba lika mycket som män skulle det finnas 15 miljarder kronor mer att satsa på välfärden varje år. En feministisk vänsterpolitik behövs!

Idag går det åt fel håll
Ibland sägs det att jämställdheten kommer av sig själv, med tiden. Tyvärr ser vi att det inte stämmer. Under de senaste åren, sedan vi fick en borgerlig regering 2006, har inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ökat med hela 41 procent. Det motsvarar 18 200 kronor per år i ökad ojämställdhet.

Vi har skarpa förslag för ökad jämställdhet
Våra tre viktigaste förslag för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och därmed öka jämställdheten i samhället, är satsningar på äldreomsorgen, satsningar på barnomsorgen och en jämställd föräldraförsäkring. Fler anställda i äldreomsorg och barnomsorg skulle både innebära att fler kvinnor fick jobb direkt, samtidigt som det skulle ge möjlighet för fler kvinnor att ta jobb i andra branscher. En utbyggd välfärd är nödvändig för ökad jämställdhet och ett rättvisare Sverige.

Vill du veta mer om vårt budgetförslag? Läs här!

 

Kopiera länk