artikel

Låt oss folkomrösta om Albyberget!

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Botkyrka6

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Botkyrka

Idag kl. 13.00 kommer nätverket Alby är inte till salu att lämna in de 6500 namn som krävs för att få till stånd ett så kallat folkinitiativ till en folkomröstning om huruvida Botkyrka kommun ska sälja 1300 lägenheter på Albyberget eller ej.

Under hösten genomförde Hyresgästföreningen en enkätundersökning som skickades ut till alla som bor i hyresrätt i Botkyrka. 95 procent av de 3000 hyresgäster som svarade ville inte att kommunen ska sälja delar av allmännyttan. Tillsammans med de här 6500 namnen så visar det att nätverket Alby är inte till salu har ett enormt stöd från kommuninvånarna i frågan om försäljning eller ej.

Det har varit några långa månaders idogt arbete som har lagts ner av nätverket. Vänsterpartiet Botkyrka har varit en liten del av arbetet i att samla in namnen. Anna Herdy, ordförande för Vänsterpartiet i Botkyrka konstaterar:

– Jag har träffat ett stort antal Botkyrkabor som har varit arga, frustrerade och känt sig överkörda av kommunen. Detta är uppenbart en mycket viktig fråga för många väljare i kommunen och att som politiker kunna visa att man lyssnar till dessa röster, tror jag är mycket viktigt, säger Anna Herdy, ordförande för Vänsterpartiet i Botkyrka.

Det engagemang som en stor del ungdomar från framförallt de norra stadsdelarna i Botkyrka har visat är viktigt och något som borde få positiva följder. I en tid av oro i många av Stockholm socialt mest utsatta områden så visar ungdomarna i Alby är inte till salu på ett alternativ till att bränna bilar och kasta sten.

– Det är enkelt, egentligen. Ungdomarna upplevde en enorm ilska och frustration över att beslutet om försäljningen togs över deras huvuden. De kanaliserade den ilskan i en namninsamling, enligt konstens alla regler. Organisering lönar sig. Det ser vi idag när namnen lämnas in och frågan om en folkomröstning kan väckas, säger Anna Herdy.

I kommunallagen står det att ett folkinitiativ leder till folkomröstning om inte minst två tredjedelar av ledamöterna i Botkyrkas fullmäktige röstar mot förslaget. (Kommunallagen 5:34 a §). Alltså krävs det för att beslutet om en folkomröstning ska gå igenom att 21 av fullmäktiges ledamöter röstar för en folkomröstning eller lägger ner sina röster.

För lite mer än 5 månader sedan röstade en överväldigande majoritet i Botkyrkas kommunfullmäktige igenom att det ska hållas en folkomröstning om kommundelning av Botkyrka. I det fallet var det Tullingepartiet som samlat in 6500 namn.

– För vår del är det bara att hoppas att de här 6500 namnen som Alby är inte till salu har samlat in, väger lika tungt som de Tullingepartiet samlat in. För den röd-gröna majoriteten i Botkyrka, som ju länge har jobbat med att sätta just sitt demokratiarbete på kartan skulle det vara en skamfläck om man inte valde att rösta för en folkomröstning i den här frågan, avslutar Anna Herdy.

För mer information:
Anna Herdy, ordförande Vänsterpartiet Botkyrka, 0735-93 33 86
Mats Einarsson, gruppledare Vänsterpartiet Botkyrka, 0734-21 87 84

Kopiera länk