artikel

Utförsäljningen av Albyberget är en usel affär

Nedanstående text är en debattartikel som blev publicerad i Södra Sidan den 16 mars 2013.

S och Mp vill tillsammans med de borgerliga partierna sälja hälften av lägenheterna i Alby till en privatvärd. Det har sagts att alternativet är ”enorma hyreshöjningar”, ”bolagskonkurs” och ”förslumning”. Men det stämmer inte.

Botkyrkabyggens hus på Albyberget har ett marknadsvärde på ungefär 600 miljoner kronor och de genererar en årlig hyresintäkt på närmare 100 miljoner kronor. Intäkterna har på några år ökat med hela 12 procent och fastighetsvärdet stiger. Kostnaderna ligger lågt och har sedan 2010 sjunkit.

Botkyrkabyggen blir naturligtvis inte rikare för att man säljer tillgångar som skapar intäkter. Vid en försäljning skulle priset dels belastas med en skatt på kring 70 miljoner kronor, dels med omkostnaderna i samband med försäljningen. Det ger i bästa fall några hundra miljoner kronor netto – en dålig och kortsiktig affär.

Att sälja sina fastigheter är ett dyrt sätt att få in kapital. Det är betydligt billigare att utnyttja värdestegringen i våra hus genom att lägga dem till grund för upplåning. Räntan är avdragsgill och i dagsläget historiskt låg. Det vore oansvarigt att inte utnyttja det.

Den snabba värdestegringen vid en försäljning gör det möjligt för en köpare med kortsiktiga intressen att göra snabba klipp genom att sälja vidare till nya ägare. Kommunfullmäktige har ställt krav på ”långsiktiga” och ”seriösa” köpare, men det går knappast att garantera juridiskt. Vi riskerar ett nytt Forvägen i Fittja med en rad spekulanter som (oansvariga) ägare.

Det är fortfarande mycket som behöver utredas kring hur våra miljonprogramsrenoveringar ska genomföras. Finansieringsfrågan är en del. Samtidigt ska vi komma ihåg att arbetet inte kommer att sättas igång förrän efter valet 2014. Vi vet inte idag hur de bostadspolitiska förutsättningarna kommer att se ut. Med en rödgrön regering kan vi vänta oss mycket gynnsammare villkor.

Vi stöder ”Alby är inte till salus” namninsamling för en folkomröstning om utförsäljningen. Det här är en fråga som behöver genomlysas på ett betydligt mer seriöst sätt och vi bör slå vakt om den allmännytta som ännu finns kvar i regionen. Det finns tid att tänka efter före.

Nooshi Dadgostar (V)
ledamot av Botkyrkabyggens styrelse

Mats Einarsson (V)
kommunalråd i Botkyrka

Kopiera länk