artikel

LO kräver garantier om kollektivavtal innan försäljning av Albyberget genomförs

LO-sektionen i Botkyrka-Salem har skrivit till Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Botkyrka, för att uppmana kommunledningen att få skriftliga garantier från Mitt Alby AB:s ägare att han kommer att se till att de företag han anlitar har kollektivavtal för sina anställda. Nedan kan du läsa LO-sektionens brev i sin helhet.

Hemställan om kollektivavtalsgarantier

LO-sektionen i Botkyrka-Salem har tagit del av valnämndens handläggning av namnlistorna som ville väcka frågan om folkinitiativ i fullmäktige. Vi kan konstatera att det hela har av allt att döma hanterats på ett korrekt sätt.

Vid det extra medlemsmötet som Socialdemokraterna i Botkyrka hade den 10 juni, uppvisade dock Mikael Ahlström vid utfrågningen av denne, en skrämmande omedvetenhet eller rentav nonchalans när det gäller vikten av kollektivavtal vid upphandlingar. Detta ser vi mycket allvarligt på, särskilt sedan de fackliga organisationerna i Botkyrka vid möten med de kommunpolitiska ledningarna för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet kommit fram till en samsyn kring kravet på kollektivavtal i de kommunala upphandlingarna. Kommer det nu in en stor marknadsekonomisk aktör på bostadsmarknaden i Botkyrka med en helt kommersiell syn på upphandlingar så är vi inte bara tillbaka i ruta ett när det gäller dessa diskussioner, vi befinner oss då t.o.m. utanför spelplanen. 

Därför hemställer vi hos kommunledningen att denna söker förmå Ahlström att ge skriftliga garantier att följa samma upphandlingsregler som kommunen tillämpar, samt att sådana garantier getts, innan försäljningen fullföljs.

Tumba 2013.06.19

Styrelsen för LO-sektionen i Botkyrka-Salem
g.m Lena Fjällborg, ordförande”

Kopiera länk