artikel

Vänsterpartiet säger NEJ till försäljningen av Albyberget

Onsdagen den 26 juni kl 17.30 samlas Botkyrka kommunfullmäktige till ett extra sammanträde i Folkets Hus i Hallunda. På dagordningen finns en enda punkt: försäljningen av drygt 1300 av Botkyrkabyggens lägenheter på Albyberget till riskkapitalisten Mikael Ahlströms bolag Mitt Alby AB. Vänsterpartiet kommer att yrka på att en folkomröstning om frågan genomförs. Om det avslås yrkar Vänsterpartiet att förslaget om försäljning avslås. Yrkandet i sin helhet finns här:

Yrkande V försäljning Alby KF 20130626

Vänsterpartiet har också tagit fram en rapport om de ekonomiska aspekterna av en försäljning, En olönsam affär. Den finns att ladda ner här:

Rapport om alternativ till försäljning

Kopiera länk