artikel

Vad vill du förändra i Botkyrka?

Under hösten 2013 jobbar vi med att ta fram ett kommunalpolitiskt program, som vi kommer att gå till val på nästa år. Det ska innehålla våra politiska prioriteringar för nästa mandatperiod.

Vi vill gärna höra dina åsikter om hur Botkyrka kan utvecklas. Vilka frågor tycker du är viktigast att vi prioriterar under de kommande åren?

klicka här banner


Kopiera länk