artikel

Vi arrangerar bostadsdebatt på Socialistiskt forum

banner soc forum event 2013

Bostaden har tidigare setts som en rättighet och samhället har tagit ansvar för att alla ska kunna ha någonstans att bo. Idag är en kvarts miljon bostadssökande i Sverige och varken stat eller kommuner gör något för att förändra det. Allmännyttan säljs ut till riskkapitalister, och det byggs knappt några nya hyresrätter över huvud taget.

”Alby är inte till salu” är ett nätverk som bildades för att förhindra att allmännyttan på Albyberget skulle säljas ut. Vi har bjudit in en av initiativtagarna, Emma Dominguez, för att låta henne prata till punkt och berätta om Alby är inte till salu. Detta följs av ett panelsamtal med utgångspunkt i den förändrade synen på bostad, om hur det gått från rättighet till vara. Hur länge kan kommuner och stat blunda för den ständigt stigande bostadsbristen? Och vad bör göras egentligen? I samtalet deltar Emma Dominguez, Maria Rosén från Ung Vänster Storstockholm och Clara Lindblom som sitter i Stockholms stads exploateringsnämnd för (V) och i Hyresgästföreningens styrelse.

Tid: 23 november, 14.00-15.15
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Kata-salen

Arrangörer: Ung Vänster Storstockholm och Vänsterpartiet Botkyrka

https://www.socialistisktforum.org/evenemang/ett-samtal-om-utforsaljning-och-bostadsbyggande

Öppen konferens för partimedlemmar om programkommissionens arbete med socialistisk strategi, 24 november.

I samband med Socialistiskt forum då många partimedlemmar ändå är i Stockholm arrangerar programkommissionen ett diskussionsseminarium (seminariet är alltså öppet och ingen reseutjämning tillämpas) där första delen i arbetet med att ta fram en socialistisk strategi för 2000-talet presenteras och diskussion förs kring möjliga slutsatser och det framtida arbetet.

Var: Stockholm, ABF-huset Sveavägen 41
När: 24 november, kl 11.00-15.00 (lunchmacka finns till anmälda)

Anmälan till: [email protected], senast 18 november.
Frågor kan ställas till John Hörnquist, chef vänsterpartiet enhet för politikutveckling och studier [email protected]

Läs mer om socialistiskt forum:
https://www.socialistisktforum.org

Kopiera länk