artikel

Mats Einarsson om ettårsplan för Botkyrka 2014

20121122-095858Idag debatterar kommunfullmäktige kommunens ettårsplan (mål och budget) för 2014. Såhär inledde Vänsterpartiets gruppledare Mats Einarsson debatten:

Idag debatterar kommunfullmäktige kommunens ettårsplan (mål och budget) för 2014. Såhär inledde Vänsterpartiets gruppledare Mats Einarsson debatten:

”Ordförande, fullmäktiges ledamöter, åhörare

Vad är en kommun? Frågan kanske är överflödig, men jag skulle vilja börja med att citera ur flerårsplanens målområde Medborgarnas Botkyrka: 

’Demokratin är grunden och utgångspunkten för all kommunal verksamhet.
Kommunen är medborgarnas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för
gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Engagerade, informerade och
aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till
samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling.’

Kommunen är inte 61 ledamöter i fullmäktige, inte gröna huset i Tumba, inte ens de drygt 5000 kommunanställda som gör ett utomordentligt arbete. Kommunen är vi alla, våra gemensamma angelägenheter. Om kommunen framstår som något som är skiljt från medborgarna, som överhet, som byråkrati eller som ett varuutbud att välja i – då har vi misslyckats.

Botkyrkaborna har med rätta höga förväntningar på demokratin och möjligheten till delaktighet och höga förväntningar på den service och de tjänster som vi organiserar genom kommunen. De har höga förväntningar på oss som förtroendevalda. Om någon tycker att det känns lite jobbigt, så fundera på hur det skulle kännas om medborgarna förväntade sig att vi skulle vara inkompetenta skurkar.

Samtidigt vet vi att det finns ett massivt folkligt stöd för det som vi håller på med. För gemensam välfärd som finansieras med relativt höga men rättvisa skatter. För att vården, skolan, kulturen och omsorgen ska vara gemensamma rättigheter, inte varor på en marknad. Det finns ett brett stöd bland alla partiers anhängare för en offentlig sektor som inte styrs av vinstintressen. Ett stöd för att samtliga skattekronor ska gå till verksamhet och inte till skatteparadis och spekulation.

Paradoxalt och absurt nog har vi en regering och en riksdagsmajoritet som vill och gör motsatsen. Alliansregeringen har drivit igenom den mest långtgående privatiseringarna och den mest drastiska urholkningen av de offentliga finanserna i modern historia. Om skattekvoten legat kvar på 2006 års nivå så skulle vi haft 185 miljarder mer i de offentliga finanserna. Med Botkyrkas rimliga del av detta skulle vi haft åtskilliga hundra miljoner ytterligare att lägga på lärare och förskollärare, vårdpersonal, fastighetsunderhåll och vägunderhåll, kultur och fritid.

Men de resurserna finns inte i dag. Den flerårsplan som vi i den politiska majoriteten, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu lägger fram är omsorgsfullt hopskruvad för att så långt som det över huvud taget är möjligt prioritera och fördela våra resurser på ett klokt sätt, prioritera det som är allra viktigast, utan att dumspara på ett sätt som bara leder till ökade kostnader i framtiden. Och samtidigt skapa utrymme för angelägna förstärkningar på arbete och utbildning. Det är en rödgrön budget, med järnkoll på både utgifter och inkomster, en ettårsplan för jämlikhet och jämställdhet, för demokrati och mänskliga rättigheter, för hållbar utveckling, en ettårsplan för ett växande och levande Botkyrka.”

Kopiera länk